Praha, 13. ledna 2021 – Evropská komise rozhodla v Česku o zahájení hloubkové kontroly dotací, které byly určené pouze malým a středním podnikům, a přesto je získávaly velké zemědělské koncerny. Mezi nimi i společnosti z holdingu Agrofert. Na podezření z nezákonného čerpání těchto dotací ze strany koncernu poprvé upozornili Piráti již v roce 2018. V uplynulých měsících pak pirátský analytický tým identifikoval 28 obdobně sporných případů týkajících se Agrofertu. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek proto zaslal analýzu ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi a vyzval ho, aby situaci neprodleně řešil. Jedná se o dotace v oblasti ovocnářství a rovněž v pojištění úrody a hospodářských zvířat. Malí farmáři se tak oprávněně cítí velmi poškození.

Odhalení Pirátů, které v hloubkové kontrole využije Evropská komise, lze ilustrovat na konkrétním příkladu. Společnost SADY CZ, s.r.o. podnikající v ovocnářství se součásti koncernu Agrofert stala v únoru 2010. O více jak 7 let později (v prosinci 2017) Ministerstvo zemědělství rozhodlo o přidělení dotace této společnosti ve výši 2,1 milionů korun na restrukturalizaci ovocných sadů. Přitom tato dotace byla určena pouze pro malé a střední podniky, což společnost SADY CZ z koncernu Agrofert rozhodně nesplňovala. V období od 2010-2017 Piráti napočítali dalších 27 podobných případů.

„Malí zemědělci jsou evidentně silně znevýhodněni velkými koncerny. Ministr Toman mi stále neodpověděl na můj dopis, ve kterém jsem apeloval, aby jeho ministerstvo vymohlo neoprávněně čerpané dotace zpět do státního rozpočtu. Že šlo o neoprávněné čerpání potvrdily nejen naše analýzy, ale i například experti z ČZU, UK a VŠE. Nyní má stejné podezření také Evropská komise. Jedná se o systémový problém a nijak se nedivím rozhodnutí Evropské komise zahájit hloubkovou kontrolu. Mám pochybnosti, zdali vůbec úřady posuzovaly statut malého a středního podniku. Napravily to až v roce 2018, kdy na tento závažný problém poprvé upozornili Piráti,“ okomentoval Michálek.

„Podstata těchto případů je stejná jako v kauze Čapí hnízdo. Po několikaletém tlaku a urgování se Komise konečně odhodlala k jasným vyjádřením v podzimních auditech a střet zájmů premiéra náležitě pojmenovala a zastavila tok evropských peněz do premiérových podniků. Nestačí ovšem udělat za tím tlustou čáru a radovat se, že byl ochráněn evropský rozpočet. Musíme vymoct prostředky zpět, posoudit příčiny velmi vysoké chybovosti evropských dotací v Česku a zajistit, že se peníze dostanou právě k malým farmářům a na péči o krajinu”, předestřel europoslanec Pirátů Mikuláš Peksa.

„Třetím rokem se snažíme ochránit peníze občanů České republiky, které podle všech expertních posudků v rozporu se zákonem tekly do firem premiéra pod záštitou jeho lidi ve státní správě. V dnešní situaci, kdy malí OSVČ živoří a malé a střední firmy krachují, jsou zjištění pirátských analytiků zarážející. Když se jeden z úředníků pokusil tuto situaci důsledně řešit, jak ukládá zákon, tak o svoji práci přišel. Podobné obcházení pravidel je nepřípustné,“ doplnil i předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Na poškozování malých podniků dlouhodobě upozorňuje ve svých kontrolních protokolech Nejvyšší kontrolní úřad. Patrné je to například i v tom, jak vláda bojuje proti zastropování dotací na evropské úrovni, které by pomohlo právě drobným farmářům. Navíc kabinet dlouhodobě usiluje o získání výjimky u Evropské komise, aby mohl výše uvedené dotační tituly v oblasti ovocnářství a pojištění otevřít i pro velké podniky. Piráti ovšem prosazují spravedlivou a objektivní dotační politiku, která bude zohledňovat postavení velkých i malých podniků.