Praha, 16. dubna 2019 – Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek přichází s pozměňovacím návrhem k vládnímu návrhu novely zákona o místních poplatcích, kterým umožní městům požádat digitální platformy v ubytování, aby vybíraly vedle cen i místní poplatek a odváděly ho městu. Návrh zjednoduší život poskytovatelům ubytování a obcím přinese do jejich pokladen více peněz na poplatcích. Jenom v Praze by mělo jít o částku přes 120 milionů korun za rok. Navíc narovnává prostředí na ubytovacím trhu.

Těžiště návrhu leží v přenesení výběru poplatku a dalších povinností od ubytovatelů právě na Airbnb a jiné digitální ubytovací platformy.

„Chceme napravit panující právní nejistotu jasným zákonným vymezením. Člověk, který dnes podniká na digitální ubytovací platformě, často ani neví, kdy a z čeho má platit daně a poplatky, řeší to jen doporučení ministerstva a judikatura. Pozměňovací návrh má mimo jiné ambici pomoci poskytovatelům ubytování, aby jim ubyla byrokratická zátěž. Nově by totiž část povinností, jako je nahlašování cizinců, hrazení poplatků či vedení knihy hostů, mohla ubytovací platforma dělat automaticky za ně. To by bylo mnohem efektivnější a zvýšilo by to výnosy obcí,” uvedl autor návrhu Michálek.

Obcím by pirátský návrh zlepšil vybírání místních poplatků.

„Obec by získala právo požádat Ministerstvo financí, aby rozhodlo, že poplatek z pobytu bude na jejím území vybírat ubytovací platforma. Díky této přenesené poplatkové povinnosti by se jejich výběr razantně zvýšil. Domnívám se, že digitální platformy návrh také podpoří, protože mají zájem v České republice legálně podnikat a usnadnit byrokracii s poplatky svým hostitelům. Jsme si vědomi, že účinnější finanční regulace je pouze jedním z mnoha opatření, kterými je potřeba se na nové technologie adaptovat a omezit honbu za tím, aby centrum Prahy bylo přebudováno na hotelovou čtvrť,” dodal Michálek.

V další vlně Piráti pracují na pozměňovacích návrzích k vládnímu návrhu zákona týkajícího se bytového spoluvlastnictví a dalšímu návrhu k digitální ekonomice.