„Právní úprava sociálních podniků existuje ve většině zemí Evropské unie a v dalších státech vyspělého západního světa, v České republice podobný zákon dlouho chyběl. Snažila jsem se ho prosadit už v minulém volebním období, ale tehdejší vláda o tom nechtěla slyšet. Sektor sociálního podnikání se přitom u nás přirozeně rozvíjí a zájem o zakládání sociálních podniků vzrůstá. V praxi nám ale chyběla jednotná definice a jasná právní regulace,“ okomentovala jednání vlády místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová. 

Návrh zákona konkrétně stanovuje podmínky, za kterých má zaměstnavatel právo na přiznání statusu integračního sociálního podniku a úpravu podmínek jeho činnosti. Vznikne registr sociálních podniků, který může významně posunout oblast odpovědného veřejného zadávání zakázek. Registr sociálních podniků také usnadní orientaci těch společností ze soukromého sektoru, které hledají v rámci ESG a společenské odpovědnosti vhodné partnery a dodavatele. Sociální podniky budou motivovány zaměstnávat určitý počet osob se specifickými potřebami z celkového počtu svých zaměstnanců a poskytovat těmto zaměstnancům podporu odpovídající jejich specifickým potřebám.

„Podniky hlásící se k principům sociálního podnikání dnes zaměstnávají převážně osoby se zdravotním hendikepem. Od nového zákona si slibuji zlepšení zaměstnatelnosti a zvýšení zaměstnanosti lidí také se sociálním hendikepem, včetně těch nejzranitelnějších skupin, které jinak hledají práci těžko. Tím můžeme zlepšit situaci také sociálně slabých rodin,“ vysvětlila Richterová.

V souvislosti s právní úpravou dojde také k novelizaci dalších pěti právních předpisů – zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; zákona o zaměstnanosti; zákona o Úřadu práce České republiky; zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o sociálních službách.