Praha, 28. března 2018 – Společná zemědělská politika po roce 2020 v EU byla dnešním tématem na schůzi sněmovního Zemědělského výboru. Vláda ČR chce, aby EU nekladla požadavek na zastropování přímých plateb, které jdou z rozpočtu unie. Zároveň ale požaduje regulaci výše národních dotací jednotlivých států. Piráti tento přístup považují za riskantní a schizofrenní. Snižuje podle nich šance na vyjednání důstojných podmínek pro české zemědělce.

„Odpor Ministerstva zemědělství ČR k myšlence zastropování přímých plateb je dlouho známý a nezměnila na něm nic ani výměna ministra. Podle Vlády ČR by o zastropování přímých plateb z peněz EU měly rozhodovat jednotlivé státy samy. Respektujeme ale většinu ve Sněmovně, kterou můžou změnit až příští volby. Budoucnost zemědělství vidíme zejména v podpoře menších a šetrně hospodařících zemědělců a rodinných farem,“ komentuje místopředseda Zemědělského výboru Radek Holomčík.

Zároveň Vláda ČR hájí narovnání míry podpory národních dotací, tedy výše zemědělských dotací z národních rozpočtů. Podle ČR by EU měla nařídit všem státům jejich jednotnou výši, aby nedocházelo ke zvýhodňování zemědělců z bohatších států. Piráti považují tuto kombinaci částečné rovnosti a částečné volnosti za nešťastnou: „Obáváme se, že současný přístup vlády a většiny ve Sněmovně nejenže nepomůže vyjednat smysluplné podmínky v Společné zemědělské politice po roce 2020, ale způsobí, že se nevyjedná vůbec nic. Nakonec znevýhodní zejména menší české zemědělce na spoustu let dopředu,“ dodává další pirátský člen výboru Jan Pošvář.