Praha 11. září 2018 – Elektronické spisové služby stojí veřejnou správu až 6 miliard korun ročně a téměř žádné z nich nesplňují standardy v zákoně. Vyplývá to z analýz Ministerstva vnitra ČR. Pirátský poslanec Jakub Michálek proto podal pozměňovací návrh, který zavádí povinný elektronický spis na velkých úřadech od roku 2021.

„Chceme opravdovou revoluci v digitalizaci státu. Navštívil jsem Ústavní soud, kde mi ukázali elektronické nahlížení do spisu zevnitř. Advokáti, kteří ročně pošlou asi 4000 ústavních stížností, díky nové službě ušetří čas za cestování do Brna. Jde o první vlaštovku elektronizace soudnictví. Moje cíle jsou ale daleko ambicióznější. Připravil jsem zákon, který zavádí elektronický spis od roku 2021. Od tohoto roku by si úřady musely posílat všechny spisy elektronicky. Občané budou moci nahlížet do spisů z domova a vyřizování věcí se zrychlí. Navíc uspoříme náklady na poštu a nebudou ze spisů mizet dokumenty. Ministerstvo konečně začne certifikovat systémy, zda splňují již existující národní standard elektronické spisové služby. Dlouhodobým plánem je mít jednotnou aplikaci pro spisovou službu ve veřejné správě jako mají v Německu, což by státu ušetřilo mnoho miliard korun ročně a usnadnilo zaučení nových úředníků,“ vysvětluje Michálek, který vede podvýbor sněmovny pro digitalizaci justice a e-Sbírku.

Elektronické spisové služby patří mezi největší úložiště osobních údajů, které nejsou dostatečně chráněny. Proto je návrh předložen jako pozměňovací návrh ke změnovému zákonu k GDPR (ST 139), díky čemuž ho Sněmovna projedná již na příštím jednání pléna. Pokud bude návrh schválen, budou velké úřady od roku 2021 používat pouze certifikované spisovky. Certifikace ověřuje soulad s národním standardem elektronické spisové služby, který vydává Ministerstvo vnitra a na jehož přípravě se podílejí i dodavatelé. Standard má mít nově zvláštní část, která upraví specifická metadata pro různá řízení (např. stavební řízení, soudní řízení), aby si mohly úřady data hladce vyměňovat. Samotnou certifikaci by na základě pověření ministerstva vnitra prováděl státní podnik Elektrotechnický zkušební ústav, který se v podobných oborech certifikaci věnuje již dnes.

Pozměňovací návrh k novele zákona o archivnictví zavádějící e-spisy