Praha, 30. října 2019 – Úspěšný městský rozvoj v České republice vyžaduje větší roli institutu regulačních plánů. To vyplynulo z dopolední části včerejšího semináře o rekodifikaci stavebního práva. Tzv. regulační plán má zajistit koordinovaný a komplexní rozvoj města včetně výstavby parků, škol a dalších prvků občanské vybavenosti. Inspirací mohou být města západní Evropy, jejichž zkušenosti tlumočili na včerejším semináři organizovaném pirátským poslancem Františkem Elfmarkem zahraniční hosté. V závěru semináře zazněly informace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR o přípravě nového stavebního zákona. V rámci přípravy paragrafového znění z něj však Hospodářská komora právě institut regulačního plánu vyškrtla bez porady s MMR. Hospodářská komora svým jednáním nedodržuje schválený věcný záměr nového stavebního zákona, který v červnu schválila vláda.

„Barcelona, Vídeň, Rotterdam i Mnichov mají sice vlastní speciální dokumentaci, pomocí které výstavbu koordinují, ale ve všech případech ji lze poměrně dobře připodobnit k českým regulačním plánům. V ČR je však už nyní regulační plán jako nástroj územního plánování navzdory svým nesporným výhodám poměrně málo využíván. Navíc jsme se dozvěděli o jeho vyškrtnutí ze strany Hospodářské komory z připravovaného stavebního zákona. Důsledkem tohoto rozhodnutí bude pokračující nekoncepčnost územního rozvoje. Bez odpovídající legislativní opory budou regulační plány nevymahatelné a nebudou mít dostatečnou sílu na zajištění koordinovaného rozvoje,“ shrnul pondělní seminář Elfmark.

Semináře se zúčastnil i předseda Pirátů Ivan Bartoš, předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

„Jestli chceme na něčem ilustrovat, jak v této zemi nějaký proces nefunguje, je to právě neskutečně dlouhé a složité stavební řízení a pomalost správních soudů. Zkostnatělost současného řešení neumožňuje městům a obcím řešit otázky výstavby zejména směrem k poptávce po bydlení, což má negativní dopady na ceny bytů, ale ovlivňuje i otázky občanské vybavenosti či infrastruktury. Jsem rád, že právě my máme tu možnost přispět ke konstruktivnímu hledání, jak zjednodušit a zrychlit plánování a povolování staveb, a přitom nerezignovat na respekt ke všem zúčastněným, ale i k přírodě a potřebám obcí a měst,“ komentoval Bartoš současnou situaci a potřebu nového efektivního zákona.

Nová legislativa by se měla dostat po projednání vládou do prvního čtení v Poslanecké sněmovně v první polovině roku 2020.

„V rámci sněmovního procesu budou Piráti prosazovat, aby regulační plány byly součástí paragrafového znění. Je třeba, aby příprava zákona probíhala za účasti odborné veřejnosti, což se dosud neděje,“ uzavřel Elfmark.