Praha, 9. srpna 2021 – Mezivládní panel pro změnu klimatu dnes vydal šestou hodnotící zprávu, ve které odborníci potvrzují, že klimatickou změnu působí člověk svou činností a ovlivňuje tak celou planetu. Na tiskové konferenci zástupci mezivládního panelu varovali všechny státy před tím, kam směřujeme, pokud nebudou globálně rapidně sníženy emise vypouštěných skleníkových plynů a přijata naléhavá opatření na zpomalení klimatické změny. Přestože premiér Babiš v Bruselu podpořil celoevropskou strategii pro boj s klimatickou změnou Zelená dohoda pro Evropu, doma o hrozbách změny klimatu mlčí.

„Přestože premiér Babiš v Bruselu podpořil celoevropskou strategii pro boj s klimatickou změnou Zelená dohoda pro Evropu, doma o hrozbách změny klimatu mlčí. Stejně jako například řešení kauzy Bečva to totiž není pro naši vládu priorita, ba co víc, téma se jim patrně nehodí do volební kampaně. Premiér Babiš veřejně mluví jen o tom, že si z Bruselu nenecháme nic nakazovat. Naprosto ale ignoruje změny a příležitosti, které může přinést legislativní balíček Fit for 55 pro ochranu klimatu, náš průmysl a spravedlivou transformaci uhelných regionů, ale i ekonomiku. Samozřejmě, že tato transformace musí být ekonomicky citlivá k lidem, neboť nemáme takové platy a důchody jako západní Evropa, a to zodpovědný politik musí zohlednit, ale zhoršující klima na planetě nelze opomíjet. Piráti jdou do voleb s programovým balíčkem Důraz na klima, ochrana naší planety i příležitostí pro budoucí generace je naše zodpovědnost,“ uvádí předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Nikdo se již nemůže cítit před pokračující změnou klimatu v bezpečí a každá tuna CO2 přispívá k oteplování naší planety. Klimatické výkyvy se projevují ve všech regionech světa se vzrůstající četností a intenzitou. Naše generace je poslední, která může zabránit postupujícímu oteplování planety, a když my nic neuděláme, tak kdo? Proto Piráti bojují za co nejrychlejší ukončení spalování uhlí a fosilních paliv. Plně podporujeme evropskou strategii Zelená dohoda pro Evropu a legislativní balíček Fit for 55. Česká republika musí přispívat k novými cílům v dosažení uhlíkové neutrality a udržení globálního oteplování do 1,5°C,“ komentuje závěry hodnotící zprávy pirátská poslankyně Dana Balcarová a dodává: „Ministr Brabec se zase chlubí dotační podporou na sázení stromů a program Nová zelená úsporám, čímž řešení pro ochranu klimatu přenáší pouze na občany. Ti mají podle pana ministra sázením stromů a zateplováním svých domů zachránit Českou republiku před dopady klimatické změny, zatímco stát bude nadále dělat pouze základní minimum, aby uspokojil alespoň ty nejnižší požadavky EU. V adaptačních opatření týkajících se ochrany krajiny, půdy, revitalizace vodních toků a především ukončení spalování uhlí stát vyloženě selhává,” dodává Balcarová.

Je absolutně nezpochybnitelné, že klimatickou změnu působí člověk svou činností a ta že již ovlivňuje všechny regiony na planetě, ať už jde o požáry, povodně nebo sucha. Aktuální zpráva Mezivládního panelu pro klimatickou změnu přináší zatím nejlepší podklad o tom, jak klimatická změna funguje a probíhá a jak na ni nejlépe reagovat. Stane se zcela zásadním materiálem pro klimatickou konferenci COP26 v Glasgow, které se budou účastnit také zástupci Pirátů.