Brusel, 19. května 2021 - Evropský parlament dnes schválil nový program Erasmus+ pro období 2021-2027. Rozpočet programu činí 26,2 miliard eur. To je oproti minulému rozpočtovému období dvojnásobek. Navýšené financování zajistí, že Erasmus+ bude inkluzivnější, digitálnější a ekologičtější než kdy dříve. Jenom v roce 2019 program v Evropě zafinancoval více než 940 000 vzdělávacích zkušeností v zahraničí a přibližně 25 500 projektů.

„Vzdělávací program Erasamus+ je skvělým příkladem fungující spolupráce napříč Evropou. Jsem moc rád, že například i středoškoláci budou mít v následujícím období ještě více možností, jak vycestovat," komentuje program Marcel Kolaja, pirátský místopředseda Evropského parlamentu a člen výboru pro kulturu a vzdělávání. Evropští Piráti v loňském roce podpořili dokonce trojnásobné zvýšení rozpočtu pro Erasmus+.

Kolaja zároveň vyzdvihuje, že pro studenty i učitele představují projekty Erasmus+ nenahraditelnou příležitost, jak získat konkurenční výhodu na trhu práce. Ten výrazně zasáhla pandemie covidu-19 a každá možnost osobního rozvoje a vzdělávání bude tak podle Kolaji mladými lidmi rozhodně vítána.

„Lidé se z pobytů vracejí lépe jazykově vybaveni, sebevědomější, se znalostí jiné kultury, zkrátka získavají určitý nadhled. Česko může z programu neskutečně benefitovat. Občas je zapotřebí podívat se na věci z jiné perspektivy," doplňuje europoslanec.

Nový program rovněž zajistí větší sociální inkluzi a umožní lepší přístup ke vzdělání osobám s hendikepem nebo lidem žijících v chudobě či v odlehlých oblastech. Ve srovnání s předchozím programem se rozšíří i na podporu mobility vzdělávání dospělých. Do programu Erasmus+ bude nově začleněn i projekt DiscoverEU, který dává těm, kteří nedávno dosáhli 18 let, možnost prozkoumat v roce 2022 vlakem celou Evropu. Evropská unie poskytne tyto bezplatné průjezdy celkem 60 000 mladým lidem.

„Taková forma přeshraničního cestování může být rovněž nadějí pro odvětví cestovního ruchu, které bylo pandemií těžce zasaženo. Navíc mladé lidi motivuje využívat udržitelnou formu dopravy,“ komentuje projekt Kolaja. Do projektu DiscoverEU se bude možno hlásit zhruba od října letošního roku.

Program Erasmus byl o Erasmus+ rozšířen v roce 2014. Podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Na rozdíl od obyčejného Erasmu je přístupný i středoškolákům. Programu se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací.