Standard zelených dluhopisů se připravoval víc než dva roky, je součástí plánu na finanční zajištění potřebných investic do modernizace a dekarbonizace energetiky, průmyslu nebo dopravy. „Jde o to, abychom investorům v Evropě nabídli spolehlivý a transparentní nástroj, jak efektivně alokovat prostředky do udržitelných projektů. Díky jasnému označení zelených dluhopisů investoři ví, které investice jsou dlouhodobě udržitelné. A tím i dlouhodobě výhodné vysvětluje hlavní přínosy nových dluhopisů Mikuláš Peksa, pirátský europoslanec a předseda Evropské pirátské strany. Zelené dluhopisy mohou vydávat soukromé i státní subjekty po splnění jasně daných pravidel, kam patří třeba soulad s takzvanou EU taxonomií.

V případě zelených dluhopisů platí, že europarlament potvrdil už dosaženou dohodu v trialogu, nařízení tak může vejít v platnost.

Teprve parlamentní pozici naopak přijali europoslanci o směrnici o městských odpadních vodách. „Existující pravidla o čištění městských odpadních vod stav evropské vody značně zlepšila. Je ale už přes 30 let stará a nereflektuje nová rizika –mikropolutanty a mikroplasty, znečištění škodlivými zbytky léčiv a kosmetiky. Revidovaná směrnice zavede nové normy pro čištění mikropolutantů a požadavky na monitoring mikroplastů a patogenních látek. Nové cíle pro energetickou neutralitu čistíren podpoří snížení emisí a ušetří výdaje na energiích. Součastí nových pravidel bude také zajištění přístupnosti hygienických zařízení pro všechny Evropany, v současné chvíli tento přístup postráda zhruba 10 milionů z nich,“ dodává Peksa.