Praha, 8. prosince 2020 – Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny dnes uspořádal videokonferenci „European Green Deal – cesta k prosperitě Evropy?“. Konference konaná pod záštitou předsedkyně výboru Dany Balcarové z Pirátské strany reagovala na dějinný okamžik – takové zdroje, jaké nabízí European Green Deal, již nikdy mít nebudeme a šanci nesmíme promarnit. Konference je součástí debaty odborníků z různých odvětví na téma evropské transformace z pohledu environmentálních, hospodářských a sociálních dopadů. Piráti považují European Green Deal za nezbytný plán transformace Evropské unie na udržitelnou, oběhovou a klimaticky neutrální ekonomiku a zároveň jedinečnou příležitost pro českou ekonomiku a dotčené uhelné regiony. V návaznosti na plán Evropské unie připravují pirátské odborné týmy plán národní obnovy.

„Pro Piráty je ochrana klimatu stěžejní výzva současnosti. Česká republika má šanci se proinvestovat koronavirovou krizí a současně začít plnit závazky Pařížské dohody. Zdroje z European Green Deal musíme nasměrovat nejen na transformaci energetiky a obnovu regionů postižených těžbou, ale napříč resorty s cílem dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Prostředky pro Českou republiku v následujících 10 letech mohou dosáhnout až k 1 bilionu korun a pomohou nám ke splnění cíle na snížení emisí alespoň o 55 procent do roku 2030. Zásadní je, aby zdroje byly využity hospodárně, účelně a transparentně. Očekávám, že v příštích dvou dnech dojde v Evropské radě ke klíčovému rozhodnutí o snížení vypouštění skleníkových plynů k roku 2030 až o 60 procent,“ uvedla pirátská poslankyně Dana Balcarová.

„Unie se poučila z posledního neúspěšného pokusu se z hluboké krize proškrtat a jde cestou investic, což speciálně v této situaci má smysl. Co je ale ještě podstatnější je smysl investic: Zdroje je třeba obrátit k udržitelnosti, moderním technologiím a do kvalifikace lidí a společné infrastruktury. Jenom tak se můžeme připravit na krizi, proti které nám žádná vakcína nepomůže – klimatickou krizi,“ doplnil pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

„Součástí European Green Deal je také změna přístupu k evropské krajině. Je nezbytné posilovat odolnost krajiny, tak aby se stala součástí řešení klimaticko-environmentální krize a pomohla naplnění cílů klimatické neutrality. K tomu by měly sloužit zejména nástroje Společné zemědělské politiky, jejichž nastavení se zatím v České republice zcela míjí účinkem. Veřejné peníze musí být vynakládány na podporu veřejných statků, jako jsou například čistá voda, zdravá půda či biodiverzita,“ uzavírá vedoucí pirátského rezortního týmu zemědělství Jiří Lehejček.