“Ruská válečná agrese proti Ukrajině je nejhorším aktem agrese vedené politickým vedením daného státu v Evropě od roku 1945 a jako taková zasluhuje odpovídající mezinárodní právní odezvu,” stojí v jednom z bodů rezoluce, která vyzývá k založení zvláštního tribunálu, jedním z jehož účelů je také odradit další mezinárodní aktéry, kteří by snad v budoucnu chtěli něco podobného napodobit.

“Rusko zahájilo svým vpádem na území suverénního státu agresivní, nelegální a zločinnou válku. Naším cílem je spravedlnost, a k ní se přiblížíme, pokud se budeme moci spolehnout na činnost instituce, která se bude věnovat výhradně tomuto základnímu zločinu, jehož se na Ukrajině dopustila Ruská federace,” říká pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.

Zvláštní tribunál by se soustředil výhradně na zločin agrese proti Ukrajině. Válečné zločiny, kterých se na území Ukrajiny dopouštějí ruská vojska, by dále řešil Mezinárodní trestní soud (ICC). Zvláštní tribunál by jej tak nenahrazoval, ale doplňoval. Rezoluce takto vyjadřuje plnou podporu probíhajícímu vyšetřování ICC ve věcech válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a možné genocidy či genocidních záměrů.

“Představitelé Ruské federace, strůjci tohoto zločinu, musí být potrestáni. Dopustili se nejen zločinu vůči ukrajinskému lidu, ale vůči celému mezinárodnímu společenství. Rozpoutáním zločinné války na území suverénního státu vystavila Ruská federace lidstvo jako celek hrozbám použití zbraní hromadného ničení či velké války. Rusko se tak stalo největší hrozbou pro světový mír a lidstvo vůbec. Pro svobodný svět je spravedlnost základní hodnotou. A strůjci agrese se budou ze svých zločinů zpovídat,” slibuje Gregorová.