Brusel, 22. června 2022 - Europoslanci dnes schválili druhou část klimatického balíčku Fit for 55. Jeho součástí je nový fond na pomoc lidem, kteří mají problém s drahými energiemi, férové nacenění znečištění a rychlejší dekarbonizace ekonomiky. Podle europoslance Mikuláše Peksy (Piráti) je zásadní pozitivní změnou posun od velkých centralizovaných systémů k menším a transparentnějším řešením dodávek energií.

„Díky dnes dojednaným změnám v systému emisních povolenek klesnou emise CO2 rovnoměrně napříč všemi ekonomickými sektory. Evropské země také sníží svou závislost na fosilních palivech, což je v dnešní situaci zvlášť žádoucí. Naopak se vytvoří prostor pro moderní ekonomiku a nízkoemisní technologie. Změní se systém výroby energií, od nadnárodních dovozců fosilních paliv přejdeme k decentralizovaným, transparentnějším řešením s větší rolí jednotlivců nebo samospráv,“ vysvětluje Peksa.

Poslanci rozhodli o zřízení nového Sociálního fondu pro klimatická opatření, který poprvé počítá s přímou podporou domácností, živnostníků a menších podnikatelů.

„Je zásadní, aby každý dostal příležitost se do čisté ekonomiky zapojit. A právě díky novému fondu se tato příležitost otevře i lidem v Česku. Pro Česko je celkově nachystáno 42 miliard, které můžeme použít na pomoc ohroženým domácnostem. O přesném vymezení, komu a na co peníze půjdou, budou rozhodovat jednotlivé vlády. Žádosti mohou státy podávat už v polovině příštího roku,“ říká Peksa.

Konkrétně bude možné peníze využít například na renovace a energetické úspory v domácnostech, zateplení, šetrnější klimatizace, pořízení nízkoemisních zdrojů elektřiny nebo vytápění a na podporu bezemisní dopravy.

Evropský parlament také po letech opravil mezeru v pravidlech pro mezinárodní obchod. Exportéři ze třetích zemí totiž doposud nemuseli plnit stejná pravidla jako výrobci v Evropě a proto si mohli dovolit dumpingové ceny. Týkalo se to hlavně dovozu oceli, plastů, hnojiv nebo elektřiny. Nová pravidla narovnají podmínky pro všechny.