Praha, 11. prosince 2020 – Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny dnes pod záštitou Dany Balcarové, pirátské předsedkyně výboru, uspořádal videokonferenci, jejímž smyslem bylo poučení se z ekologické havárie a řešení následků na řece Bečvě. Jedním z požadavků, které zazněly, je i zavedení evidence výpustí do vodních toků a také stanovení jasných kompetencí rybářům hasičům nebo správcům povodí.

„Dnešní kulatý stůl byl ovlivněný netransparentností šetření kauzy Bečva a diskuse se z pochopitelných důvodů opakovaně stáčela k této konkrétní havárii. Pravidla pro předcházení a řešení podobných havárií by měla být předem jasná a čitelná: Mezi našimi požadavky je zkvalitnění Integrovaného registru znečištění a vytvoření jednotné evidence výpustí do vodních toků včetně vazby na znečišťovatele a látky, se kterými nakládají. Evidence je nezbytná pro zvládání podobných situací. Ve Sněmovně se mi již podařilo prosadit usnesení s výzvou ministru Brabcovi k vypracování postupu k šetření havárií v životním prostředí, ze kterého by vyplývaly kompetence jednotlivých úřadů, správců povodí, rybářů či hasičů a dalších zúčastněných. I zde zazněl požadavek na vedení evidence všech úkonů tak, aby mohl být zpětně celý postup vyhodnocen. Ministr Brabec má Sněmovně návrh předložit do dvou měsíců a já jsem odhodlaná se tomuto tématu na VŽP i nadále plně věnovat. Nechceme Bečvu II,“ upozornila pirátská poslankyně Dana Balcarová.

„Sice jsme se dnes dozvěděli několik nových informací o průběhu šetření havárie, jako je celkový počet odebraných vzorků, bohužel už nikoliv to odkud přesně byly odebírány a co v nich bylo nalezeno. Nepochopitelné je pro mne zjištění, že v oficiálních záznamech od inspektorů ČIŽP se nenacházela ani zmínka o zápachu dezinfekce, který na místě hlásili rybáři a další svědci, a proto nebyly vzorky na přítomnost chloru ani jiných dezinfekčních látek testovány. Vznik předpisu či metodiky je nutný i pro vyjasnění pozice rybářů, kteří dnes popsali zmatečnou situaci v době havárie a nejasnosti nad tím, komu v podobných případech podléhají a jaké úkony mohou provádět. Vzhledem k tomu, že na místě havárií jsou obvykle jako jedni z prvních, tok informací mezi nimi, vyšetřujícími orgány a dalšími úřady může být zásadní jak pro řešení havárie, tak pro vyloučení újmy na jejich zdraví,“ doplnil pirátský poslanec František Elfmark.

Videokonference se zúčastnila i náměstkyně Zlínského kraje Hana Ančincová, která na začátku prosince vypsala odměnu pro whistleblowera, který přinese do případu informace vedoucí k dopadení viníka.

„Za Zlínský kraj mohu všechny ujistit, že náš úřad v těchto dnech provádí důkladné kontroly ve společnostech, které jsou s kauzou Bečva spojené. Ve spolupráci s kolegy ze sněmovny budeme prosazovat nutné legislativní změny,“ dodala Ančincová.