Praha, 5. listopadu 2020 – Výbor pro evropské záležitosti tento týden projednal kontroverzní návrh nařízení, který by provozovatelům komunikačních platforem typu WhatsApp umožňoval číst obsah soukromé komunikace uživatelů. Poskytovatelé by totiž nově mohli filtrovat obsah, který umělá inteligence vyhodnotí jako závadný s ohledem na boj proti zločinu. Jako Piráti obecně usilujeme o zvýšení bezpečnosti na internetu, tento návrh ale bohužel podle dosavadních zkušeností ke zlepšení situace nepovede. Zločinci budou využívat ještě sofistikovanější metody, zatímco běžní uživatelé ztratí právo na listovní tajemství, které je garantováno Listinou základních práv a svobod.

Ačkoliv bude filtr zaměřený pouze na určitý „závadný” obsah, sledování komunikace bude plošné a na rozdíl od policejních odposlechů bez povolení soudu a uživatel se o zásahu nedozví ani zpětně. Obsah komunikace má vyhodnocovat umělá inteligence, u které i samotní navrhovatelé přiznávají jistou míru chybovosti. Provozovatelé navíc nemají povinnost umožnit přezkum v případě, že se podle dotčeného uživatele umělá inteligence splete. Záměr kritizovali už dříve pirátští europoslanci, včera jsem pak jako místopředseda výboru pro evropské záležitosti navrhl, aby k němu výbor přijal kritické usnesení včetně tzv. odůvodněného stanoviska neboli žluté karty. Můj návrh měl podporu Úřadu pro ochranu osobních údajů, avšak bohužel nebyl schválen.

Samozřejmě nikdo nepopírá nutnost boje proti zločinu, kdy jsou ke kriminální činnosti někdy opravdu zneužívány internetové komunikační platformy. Nesouhlasíme ovšem s tím, že by se kvůli tomu mělo prolomit listovní tajemství garantované naší Listinou základních práv a svobod. O tom, zda je daný obsah závadný, by měl rozhodovat soud nebo aspoň vyškolený člověk, nikoliv nekontrolovaný algoritmus soukromé korporace. Ačkoliv je použití těchto automatických filtrů zatím dobrovolné, bojíme se dalšího zpřísňování, ať už pod záminkou boje proti zneužívání dětí, terorismu, ochrany duševního vlastnictví, u kterých už se to děje, nebo pod dalšími záminkami.

Diskuse o této problematice bude ještě pokračovat, neboť Evropská komise chystá další, komplexní úpravu. Šance, že by Rada EU s Evropskou komisí ještě přehodnotily svůj postoj, je bohužel malá, neboť se mezitím objevila nepotvrzená informace o záměru zcela zakázat šifrování internetové komunikace. Proti automatickým filtrům se jako Piráti dlouhodobě vymezujeme, například také u směrnice o copyrightu.

  • Navržené usnesení naleznete zde.