Praha, 15. května 2018 – „Od Evropské komise lze očekávat vůči služebnímu zákonu kritiku. Neřeší depolitizaci státní správy, naopak,“ uvedl v březnovém komentáři předseda Pirátů Ivan Bartoš. Jeho obavy se v pátek odpoledne naplnily poté, co vláda zveřejnila kritický dokument Evropské komise. Ten shrnuje problematické body, jako je snížení požadavků pro přijímání vedoucích pracovníků a na druhé straně jednodušší a rychlejší postup při odvolávání úředníků. „Na věcnou konstruktivní kritiku Pirátů i odborníků se vláda neobtěžovala reagovat. Zaznamenali jsme jen mlžení a relativizaci námitek z EU. Naše obavy z politizace státní správy, čistek a neprůhledné personální politiky Vlády ČR v demisi se potvrdily,“ reagoval na aktuální zprávu Evropské komise předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Podle Pirátů vláda v demisi kontroverzní novelou nejenom otvírá prostor k nepotismu ve vedoucích funkcích a usiluje o silný nástroj proti úředníkům, ale nezohlednila ani výsledky dotazníkového šetření z dotčených úřadů: „Na dubnové schůzi Sněmovny jsem upozornil na to, že vláda projednávala návrh novely, aniž by se vypořádala s námitkami oslovených institucí. Proto jsme načetli návrh na zamítnutí,“ připomněl dění na 12. schůzi Sněmovny Ivan Bartoš. Projednávání bodu v prvním čtení bylo na dubnové schůzi přerušeno.

Se zástupci Evropské komise projednávala česká strana novelu zákona o státní službě v březnu a v dubnu obdržel náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký dopis, v němž Evropská komise kritizuje tytéž body, které dříve vytýkali Piráti: Snížení požadavků pro vyšší úředníky v druhém kole výběrových řízení nebo odvolávání úředníků už za “dostačující“ hodnocení 4 z pětibodové škály, což představuje rozšíření z 25 % na 40 % oproti minulému čtyřbodovému hodnocení. Dále je to skončení služebního poměru státního zaměstnance po dvou po sobě jdoucích služebních hodnoceních během 40 dnů a zbavení vedoucích úředníků možnosti podat námitku proti služebnímu hodnocení. Evropská komise navíc uvádí, že neexistuje dostatek relevantních analýz, které by podložily navrhované kroky vlády bez důvěry.

Dokument se stanoviskem Evropské komise.