Kvůli tomu se stane podezřelým úplně každý. Osobní fotografie každého uživatele internetových služeb totiž mají procházet automatické filtry, které často chybují. Dle Švýcarské federální policie bylo 87 % automaticky nahlášeného obsahu pro kriminalisty nerelevantní. Na stolech úředníků tak mohou končit třeba naprosto nevinné fotografie z dovolené,“ upozorňuje europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja. Skončí také šifrovaná end-to-end komunikace a přibude nová povinnost ověřování věku uživatelů. Návrh počítá také se zákazem chatovacích služeb dětem pod 18 let.

Jen 14 % mladistvých v Česku by podle průzkumu agentury Episto tento zákaz dodržela. Ale co je horší. Plošné špehování všech zpráv by ani nepomohlo. Místo toho musíme efektivně reagovat na skutečné případy zneužití. Právě o to usiluji ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Evropského parlamentu. Minulý měsíc jsem předložil bezmála 300 pozměňovacích návrhů, které by zajistily například brzkou intervenci pro potenciální predátory nebo snadnější přístup k pomoci pro děti, které by se ocitly v rizikové situaci,“ popisuje Kolaja. Nařízení počítá se vznikem Evropského centra pro prevenci a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí. „Podle dopadové studie Evropské komise to vyjde ročně na 25,7 milionů EUR, které bychom ale mohli investovat daleko efektivněji,“ dodává.

Europoslanec zároveň upozorňuje, že zneužití dítěte v České republice často končí podmínkou u soudu. O opravu zákona se tak dlouhodobě snaží jeho kolegyně Klára Kocmanová. „Sexuální zneužívání může obětem způsobit vážnou celoživotní újmu. Proto se musíme soustředit na taková opatření, která skutečně zafungují. Osobně se zasazuji o nápravu definice znásilnění, která bude pokrývat více reálných situací, včetně paralýzy oběti a zároveň bude prvním krokem k přísnějším trestům. Musíme posílit ochranu obětí sexuálního násilí a zajistili spravedlivé stíhání pachatelů,“ vysvětluje Kocmanová. Nápravu definice znásilnění má do konce června 2023 předložit ministerstvo spravedlnosti.

Kulatý stůl k ochraně dětí před sexuálním násilím se konal pod záštitou předsedkyně Podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Taťány Malé a členky Výboru pro sociální politiku Kláry Kocmanové. Kromě zákonodárců se akce účastnili také experti, zástupci ministerstev, nevládních organizací a občanské společnosti.