Brusel, 18. prosince 2019 - V dnešním druhén kole hlasování obhájila pozici Evropské ombudsmanky irská kandidátka Emily O'Reilly. Ta minulý rok ostře kritizovala chování české eurokomisařky Věry Jourové, jejíž vyjádření byla “nemoudrá a nepřípustná vzhledem k jejímu postavení komisařky, jejíž chování nesmí vyvolávat žádné pochybnosti o možném konfliktu zájmů”.

„Jsme rádi, že tuto důležitou funkci bude zastávat osoba, která dbá zásad nestrannosti a nebojí se upozornit na nevhodnost chování i v případě, kdy se jedná o eurokomisaře. Je nepřípustné, aby eurokomisaři nebo jejich zaměstnanci a poradci lobovali za zájmy jednotlivých členských zemí, když to mají výslovně zakázáno. Je smutné, že si česká eurokomisařka stále nechává radit od člověka, který byl v minulosti z takového chování usvědčen,” uvádí eroposlanec Mikuláš Peksa, který naráží na fakt, že poradce Věry Jourové Daniel Braun v minulosti radil ministrům Andreje Babiše, jak vyřešit nedostatečné převedení směrnice o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).

Svoji kompetenci a důležitost prokázala O'Reilly nejen ve vztahu k chování české eurokomisařky. „V minulosti také kritizovala potenciální střet zájmů v případě zaměstnání bývalého šéfa Komise José Manuela Barrosa v bance Goldman Sachs či netransparentního dosazení vedoucího kabinetu Jean-Claude Junckera jako generálního tajemníka Komise. To je možná také jeden z důvodů, proč byla dnešní většina velmi těsná. Bohužel je stále ještě některým kolegům europoslancům etické, zásadové a transparentní jednání cizí,” uvedl německý pirátských europoslanec Patrick Breyer.

Evropský ombudsman se zabývá stížnostmi na činnost orgánů Evropské unie. Institut Evropského ombudsmana byl zaveden Maastrichtskou smlouvou. Nejčastějším předmětem stížností je malá transparentnost a špatný přístup k informacím. Evropský ombudsman je oprávněn přijímat stížnosti občanů unie a fyzických a právnických osob s bydlištěm nebo registrovaným sídlem v členském státu Evropské unie týkající se chybného jednání orgánů společenství s výjimkou Evropského soudního dvora a Soudu první instance.