Pirátský analytický tým už v létě provedl analýzu zneužívání střetu zájmů a začal využívat dostupné právní nástroje k ochraně veřejných prostředků. Předseda Pirátů Ivan Bartoš se jako první obrátil na Evropskou komisi a usiloval o včasné řešení tohoto problému tak, aby situace dopadla na české občany co možná nejméně.

„Do tohoto smutného momentu to vědomě dotáhl pan Andrej Babiš. Bohužel se stejnou měrou na tom podíleli i ti, kteří platné nařízení proti střetu zájmů ze srpna 2018 ignorovali, a to i přes naše výzvy. Varovali jsme, že počínání pana premiéra je v rozporu s evropským právem. Pan Babiš tomu celou dobu mohl zabránit. Stačilo dát si věci do pořádku a dodržovat pravidla jako každý jiný,” prohlásil Ivan Bartoš beprostředně po jednání pléna europarlamentu.

„„vnitrostátní orgány členských států jsou povinny zajišťovat přípravné kroky, audit a kontrolu finančních zdrojů z rozpočtu EU. Nemůžeme ovšem očekávat, že orgány v České republice mohou řádně dodržovat tato pravidla v situaci, kdy má předseda vlády a ministr zemědělství potvrzený vztah ke společnostem, které čerpají zemědělské dotace z EU.”“
─ Pirátská europoslankyně Julia Reda