Brusel, 17. září 2020 – V Evropském parlamentu se včera ve večerních hodinách odhlasovalo zřízení Fondu spravedlivé transformace (JTF), který v příštích deseti letech přivede do Česka miliardy – Česko bude čtvrtý největší příjemce peněz v Evropské unii. Prostředky se využijí na zavedení čistých technologií, vybudování infrastruktury pro cenově dostupnou energii, snižování emisí skleníkových plynů, digitalizaci, zakládání nových firem, zvyšování kvalifikace pracovníků, a i na jejich rekvalifikaci v regionech nejsilněji postižených restrukturalizací průmyslu. V Česku se to týká zejména Ostravska, Ústecka a Karlovarska.

Fond pro spravedlivou transformaci je jedním ze tří pilířů celého Mechanismu pro spravedlivou transformaci, který pomůže Evropské unii splnit cíl čisté ekonomiky do roku 2050. Finanční zdroje transformačního fondu jsou určeny pouze regionům, které jsou momentálně velmi závislé na zastaralých technologiích silně zatěžujících životní prostředí. Tyto regiony a jejich obyvatelé by neměli nést zátěž plynoucí z uzavření těchto podniků, ale dostat impuls k vytvoření udržitelnějšího ekonomického prostředí.

„Fond spravedlivé transformace je skvělá věc, která Moravskoslezskému kraji pomůže zbavit se závislosti na těžkém průmyslu a těžbě. Vypadá to, že peníze teď problém nebudou, EU je k nám na rozdíl od vlády štědrá. To, co chybí, je jasná vize a kvalitní ambiciózní projekty, které proměnu průmyslu i energetiky dotáhnou. Cílem skutečně spravedlivé transformace totiž nemá být jen zlepšení životního prostředí nebo podpora velkých výdělečných podniků, ale hlavně pomoc lidem, kteří se potýkají s poklesem nabídky práce. Cílem miliardových investic musí být vytvořit nová pracovní místa, kde lidé dostanou za práci férově zaplaceno,” vysvětluje pirátská kandidátka na hejtmanku Moravskoslezského kraje Zuzana Klusová.

Aby mohly členské země pro své kraje čerpat z Fondu finance, musí vypracovat územní plán spravedlivé transformace, ve kterém navrhnou transformační proces až do roku 2030. To vyžaduje připravenost České republiky, která bude muset jasně formulovat nejpalčivější oblasti a určit, kam budou finance směřovat.

„Pirátský úkol je v tomhle jasný. Nesmíme tyto peníze spustit z dohledu a musíme zařídit, aby vznikly kvalitní programy, díky nimž se miliardové investice využijí smysluplně a hospodárně. Záměr fondu jde velmi dobrý směrem, musíme pomoci cíleně regionům, které mají problémy, a lidem, aby se rekvalifikovali a dokázali si najít nové zaměstnání,“ dodává pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.