Štrasburk, 23. října 2019 - Evropský parlament dnes vrátil k přepracování nařízení Evropské komise týkající se dopadu přípravků na ochranu rostlin na včely. V nařízení se totiž zohledňovali pouze akutní dopady chemikálií, avšak už ne dopady chronické.

„Na návrh politické skupiny, jíž jsme v Parlamentu členy (Greens/EFA), jsme dnes vrátili nařízení o posouzení dopadů přípravků na ochranu rostlin na včely k přepracování. Ochrana včel je velmi důležitá a v posledních letech ustupovala zájmů zemědělských lobby, které pro zvyšování výnosů z produkce používají nevyhovující chemické prostředky. U nás se kauza objevila v souvislosti s “expertízou“ premiéra Babiše, kterému “někdo na výstavě“ říkal, jak včely milují jeho řepku. Nařízení, které má včely chránit, se nově bude muset věnovat nejen akutním dopadům na včelstva, ale také dopadům chronickým,“ uvedla k tématu pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.

Nařízení dle Parlamentu nezohledňuje nejnovější vědecké a technické poznatky a navrhuje změnu jednotných zásad, a to nejen pokud jde o akutní toxicitu pro včely medonosné (jako tomu bylo v předloženém návrhu), ale přinejmenším také pokud jde o chronickou toxicitu a toxicitu pro larvy včel medonosných a o akutní toxicitu pro čmeláky, zejména vzhledem k tomu, že pro všechny tyto parametry jsou k dispozici pokyny OECD pro testování. V námitce se dále uvádí, že je velmi politováníhodné, že Komise nevyužila svých pravomocí, což fakticky vedlo k tomu, že 16 členských států, které ani netvořily kvalifikovanou většinu, úspěšně mařilo řádné uplatňování kritérií pro schválení, pokud jde o včely.

„Parlament již v lednu Komisi řekl, jak má v této věci postupovat a co je potřeba zlepšit, avšak Komise tato doporučení zcela ignorovala. Pro mě je to příklad, jak lobby velkých agropodniků umí prosadit svou vůli. Komise by měla hájit zájmy všech občanů EU a snažit se co nejlépe naplnit společně přijaté cíle, ne prosazovat zájmy agrobaronů,“ dodává Gregorová.