Praha, 21. května 2021 - Evropský soudní dvůr dnes nařídil Polsku okamžité zastavení těžby v dole Turów, který leží u tuzemských hranic. Vyhověl tím české žádosti o vydání předběžného opatření. Na tom má velkou zásluhu především Výbor pro životní prostředí, který vede Pirátka Dana Balcarová, jenž dlouhodobě tlačil vládu k podání žaloby k EU. Ministerstvo životního prostředí totiž s tímto krokem řadu měsíců otálelo.

„Rozšiřování dolu je ze strany Polska nejen nezákonné, ale mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Výbor pro životní prostředí se proto ke kauze opakovaně vracel, přijal řadu usnesení, kterými tlačil na vládu, aby prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí a resortu životního prostředí podala žalobu a požadavek okamžitého zastavení těžby k EU. K tlaku se také připojili Piráti v Libereckém kraji, poslanec Tomáš Martínek a pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, za což jim moc děkuji,“ uvedla pirátská poslankyně Dana Balcarová.

„Nelze nezákonně poškozovat přírodu, vodní zdroje a kvalitu života našich občanů. Nesmí to dělat jednotlivec, firma, ale ani Polsko. Jako předsedkyně výboru zodpovídám i za kontrolu ministerstev a vlády, dohlížím, zda dostatečně hájí zájmy občanů a životního prostředí. Proto jsem kauzu Turów opakovaně zařazovala na program výboru. Dnešní ohromný úspěch potvrzuje, že soustavná a důsledná práce nese své plody i z pozice opoziční poslankyně. Tím ale kauza vubec nekončí. MŽP musí být důsledné a využít situace k dialogu s Polskem a prosadit řešení v zájmu ochrany místních občanů před těžbou, která je obírá o podzemní vodu i zatěžuje konstantním hlukem a prachem,“ dodala Bacarová.