Praha, 22. března 2019 – Na nočním jednání trialogu mezi Evropskou komisí, Radou ministrů a Evropským parlamentem došlo k uzavření směrnice o nekalých obchodních praktikách. Ta je součástí nové dohody, která má chránit spotřebitele členských států a zamezit dvojí kvalitě potravin. Sjednaná podoba směrnice však podle Pirátů nezaručuje potřebnou změnu. Evropský parlament už v září vydal výzvu, aby společnosti ukončily praxi výroby různých jakostí produktů v některých částech Evropské unie, aniž by byl spotřebitel o takovém rozdílu jasně informován.

„Noční dohodou EU promarnila příležitost zastavit prodej produktů stejné značky v různých zemích ve dvojí kvalitě. Podkopává to smysl jednotného trhu a status quo umožňuje společnostem zacházet s občany některých států jako s občany druhé kategorie. Touto praxí je poškozováno jak zdraví lidí, tak i práva spotřebitelů. Dohoda vytváří mezery, kvůli kterým budou muset úřady vyšetřovat jednotlivé stížnosti a bude na spotřebitelích, aby dokázali, že byli výrobcem při koupi výrobku v jiné kvalitě oklamáni,“ vysvětluje německá pirátská europoslankyně Julie Reda.

Poslanec Mikuláš Peksa, místopředseda sněmovního Výboru pro evropské záležitosti k tomu dodává: „Všichni jsme lidé, máme stejné žaludky a máme právo jíst kvalitní jídlo. Ve výrobě potravin je ale už bohužel dvourychlostní Evropa realitou. Neměli bychom ustupovat lobby velkých potravinářských korporací, které se tento stav snaží udržovat. Boj proti dvojí kvalitě potravin je ostatně i jednou z našich priorit, se kterými kandidujeme v květnových volbách do Evropského parlamentu.“

Přijatá dohoda jde na plénum Evropského parlamentu a členské státy o ní budou jednat v Radě EU. Pokud europarlament návrh zamítne, vrátí se jednání na začátek. Díky tomu by bylo opět obnoveno jednání o striktním zákazu dvojí kvality potravin.