Brusel, 11. února 2020 - Proti recyklaci toxického PVC (s obsahem jedovatého olova) a jeho navrácení do oběhu zboží bude zítra hlasovat delegace evropských Pirátů. Podpoří tak námitku proti postupu Komise, která sice zavádí zákaz dovozu toxického PVC ze zahraničí, ale ponechává patnáctileté období pro jeho recyklaci. Paradoxně by tak recyklovaný materiál byl zdravotně závadnější než ten nový.

„Je absolutní nesmysl recyklovat a uvádět zpátky do oběhu jedovatý materiál. Chceme, aby se recyklovalo a vracelo do oběhu jen čisté PVC bez olova. Zdraví obyvatel a ochrana životního prostředí jsou pro nás na prvním místě,“ uvedl pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Světová zdravotnická organizace identifikovala olovo jako jednu z deseti nejnebezpečnějších látek a je třeba, aby členské státy podnikly kroky k ochraně zdraví pracovníků, dětí a žen v reprodukčním věku. Dopady olova na zdraví jsou jednoznačně negativní a neexistuje nic jako bezpečná míra jeho obsahu. Olovo v těle je distribuováno do mozku, jater, ledvin a kostí. Je uloženo v zubech a kostech, kde se v průběhu času hromadí. Nejohroženější skupinou obyvatel vzhledem k toxickým účinkům olova jsou děti, u kterých se mohou projevit hluboké a trvalé nepříznivé účinky na zdraví, zejména v oblasti vývoje mozku a nervového systému. Institut pro měření a hodnocení zdravotnictví (IHME) odhadl, že v roce 2017 způsobila expozice olova celosvětově 1,06 milionu úmrtí a 24,4 milionu let ztraceného zdravého života (roky života upravené podle zdravotního postižení).