Štrasburk, 19. září 2019 – Evropští Piráti včera v souladu se svým předvolebním programem odhlasovali navýšení rozpočtu pro program Erasmus+. Ten tak v příštím roce dostane o 20 milionů eur víc. O zásadním navýšení rozpočtu tohoto programu se bude jednat na příštím plenárním zasedání Evropského parlamentu v říjnu.

„Vzdělávací program Erasmus+ je snad nejlepším příkladem fungující spolupráce v rámci společného evropského prostoru. Studenti a učitelé, kteří se z něj vracejí domů, jsou lépe jazykově vybavení, mají nadhled získaný pobytem na zahraničních školách a to jim poskytuje zásadní konkurenční výhodu na trhu práce. Jsem rád, že v příštím roce bude moci vycestovat na zahraniční univerzity a školy ještě více českých studentů a učitelů,“ uvedl Marcel Kolaja, místopředseda Evropského parlamentu a člen výboru pro kulturu a vzdělávání.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí. Programu se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Česká republika se do programů zahraničního vzdělávání, tehdy nazývaného Socrates, později LLP Erasmus a nyní Erasmus+, zapojila před 21 lety. Od té doby vyjelo do zahraničí na 314 tisíc českých občanů. Nejedná se přitom pouze o studenty a zaměstnance vysokých škol, kteří mezi účastníky převažují (přes 135 tisíc), ale také učitele základních škol (zhruba 31 tisíc), žáky a zaměstnance odborných škol a učilišť (téměř 50 tisíc), dobrovolníky a pracovníky s mládeží (více než 91 tisíc) a vzdělavatele dospělých (přes 7 tisíc).