Brusel, 20. června 2019 – V souladu s povolební strategií schválil o víkendu Republikový výbor Pirátské strany požadavek delegace Pirátů v Evropském parlamentu vstoupit do politické skupiny Zelení/Evropská svobodná aliance. Její stěžejní součástí je požadavek Pirátů na pozice v jednotlivých výborech a podpora lídra delegace, Marcela Kolaji, jako budoucího kvestora Evropského parlamentu.

Kolaja se chce vedle pozice kvestora věnovat výborům IMCO, tedy pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, a CULT, kultuře a vzdělávání. Náplní výboru IMCO je mimo jiné odstraňování překážek na jednotném vnitřním digitálním trhu.

„Například poskytovatelé mediálního obsahu v Evropské unii mohou nyní bránit v přístupu ke své nabídce lidem z Česka. Této praxi chceme zabránit,“ přibližuje problematiku Kolaja. Jako kvestor Evropského parlamentu se chce zaměřit zejména na digitalizaci europarlamentu a jeho transparentnost při nakládání s provozními prostředky.

Markéta Gregorová míří do výborů INTA (mezinárodní obchod) a SEDE (bezpečnost a obrana). Primárně se chce věnovat kontrole nelegálního vývozu zbraní s důrazem na dodržování osmi kritérií ve společném postoji Rady pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu a také tématu dovozu i vývozu sledovacích technologií. V rámci vyjednávání vůči Komisi ale rezonují i témata sankcí vůči diktátorům či financování vývoje autonomních zbraní. Vlastní kapitolou je pak náprava systému ISDS - doložky v mezinárodních smlouvách, která umožňuje korporacím žalovat státy, např. za zákony (typicky týkající se klimatu) a soudit na nich miliardové sumy.

„To podle mého kombinuje jak typicky pirátská témata, jako jsou transparentnost a veřejný dohled, tak vliv na skutečně mezinárodní témata, která lze ovlivnit právě a především díky Evropské unii,“ komentuje svoji budoucí práci ve výborech Gregorová.

Mikuláš Peksa míří do výboru ITRE (průmysl, výzkum a energetika), ve kterém se bude věnovat moderním technologiím, například umělé inteligenci, průmyslu 4.0, udržitelné energetice a podpoře vědeckého rozvoje Evropy.

„Má-li Evropa fungovat a být uvěřitelná, musí umět zajistit slušnou životní úroveň pro své občany. Ve 21. století není jiná cesta rozvoje hospodářství než automatizace a využívání moderních technologií,“ uvádí Peksa. Jako druhý výbor si zvolil ECON, který probírá hospodářské a měnové otázky, včetně fungování eurozóny a právních aspektů využití kryptoměn. Posledním výborem, kde se Peksa zapojí, je CONT, který se zabývá rozpočtovou kontrolou. Zde je důležité zajistit, aby peníze evropských daňových poplatníků byly využívány účelně a nesloužily k obohacení dotačních podvodníků.

Německý europoslanec za Piráty Patrick Breyer chce ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní záležitosti (LIBE) hlídat témata ochrany soukromí a svobodného internetu.

„Tato témata potřebují silnou podporu a zastání, a proto jako dlouholetý aktivista za lidská práva a svobody vstupuji do tohoto výboru. Budu s nasazením bránit právo na soukromí a bojovat proti všem formám sledování a narušování soukromí,“ uvádí Breyer.

Kromě jiného je na pořadu jednání výboru zákaz možnosti sbírat informace o komunikaci a geolokační informace bez přímého podezření z páchání trestné činnosti a elektronické evidence (zachování stávajícího stavu, kdy odevzdání dat o subjektu národního práva musí schválit národní autorita).