Brusel, 26. listopadu 2019 – Ve čtvrtek 28.11. 2019 bude Evropská rada diskutovat legislativu o veřejném vykazování zisků dle zemí, tzv. public country-by-country reporting (CBCR). Tento nástroj je jedna z nejefektivnějších cest boje proti daňovým únikům. Týkat by se měl podniků s mnohonárodním dopadem a celkovým konsolidovaným ziskem alespoň 750 milionů euro, tedy například koncernu Agrofert. Piráti v pátek vyzvali k podpoře této legislativy dopisem Alenu Schillerovou.

„Česká republika je jedním ze států, které veřejné vykazování zisků podle jednotlivých zemí blokuje. Ve vládním programu je přitom boj proti daňovým únikům uveden jako vládní priorita. Ve čtvrtek bude mít tedy vláda skrze svého ministra v Radě možnost ukázat, jak vážně to s bojem proti daňovým únikům myslí,” uvedl europoslanec a člen výboru pro rozpočtovou kontrolu Mikuláš Peksa.

CBCR je nástroj daňové transparentnosti, jehož cílem je vyžadovat dostatečné údaje, aby bylo možné rozlišit část činnosti podniku s nadnárodním dosahem, který souvisí s konkrétní zemí. Cílem je pomoci vyhýbání se daňovým povinnostem.

Rovněž je důležité poznamenat, že CBCR již existuje pro bankovní sektor (směrnice o kapitálových požadavcích IV) a těžební odvětví (směrnice o účetnictví). Společnosti v těchto sektorech musí zveřejňovat klíčové finanční informace o své hospodářské činnosti (počet zaměstnanců, jména dceřiných společností, zisky, zaplacené daně atd.) za každou zemi, kde působí. To pomáhá kontrolovat, zda nadnárodní společnosti nepřesouvají své zisky z místa jejich vzniku do daňových rájů, aby zabránily jejich zdanění.

Evropská komise tuto legislativu navrhla již v dubnu 2016, v červenci 2017 ji podpořil Evropský parlament.