Praha, 15. srpna 2018 – Velké zemědělské podniky včetně koncernu Agrofert získávaly podle Pirátů během posledních 4 let protiprávně finanční podporu z programu pojištění. Tyto prostředky byly totiž určené výhradně pro malé a střední podniky a nikoliv pro největší zemědělské koncerny v zemi. Jedná se o analogickou kauzu k Čapímu hnízdu. Piráti v této věci interpelovali ministra zemědělství, premiéra a adresovali několik dopisů Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu (PGRLF), který je za vyplácení těchto prostředků zodpovědný. Ředitel PGRLF Zdeněk Nekula zpočátku zapíral a odmítal problém řešit. Nakonec ovšem ředitel zaslal Pirátům dopis, ve kterém informuje, že počínaje 1. srpnem 2018 začne tento fond konečně proplácet finanční podporu pojištění v souladu se zákonem. Bohužel pořád odmítá zmapovat rozsah škod a vyžádat si prostředky zpět včetně úroků. Piráti ovšem v této kauze nepoleví a zvažují podání trestního oznámení kvůli možnému porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Kauza byla odhalena díky aplikaci Hlídač státu, která je nadstavbou registru smluv. Jestliže se malá firma stane součástí obrovského koncernu, tak již není malou firmou. Okamžitě tedy ztrácí nárok na dotace určené pouze pro malé a střední podniky. Tento postup je popsán v příručce Evropské komise a shodují se na něm všichni oslovení experti – mimo jiné z 3 vysokých škol. Dokonce takto standardně postupuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR či instituce podřízené ministerstvům. Jediný PGRLF se tímto několik let neřídil a bez okolků vyplácel prostředky koncernu Agrofert i dalším velkým zemědělským koncernům. Piráti rovněž zkoumají, zdali se tak dělo z nedbalosti anebo se jednalo o účelovou záležitost.

Na počátku kauzu prezentoval pirátský analytik Janusz Konieczny ve spolupráci s Rekonstrukcí státu a IT expertem Michalem Bláhou.

„Ředitel PGRLF Zdeněk Nekula by nám měl být vděčný, že jsme ho upozornili na prohlubující se problém, který mohl relativně hrdinsky vyřešit. Místo toho nám odmítl poskytnout důležité důkazné dokumenty (čestná prohlášení dceřiných firem Agrofertu) a neustále zapíral, že by snad jeho úřad pochybil. Nakonec byl donucen dát nám za pravdu a začít dodržovat zákon, nicméně odmítl řešit vzniklou škodu. S tímto postupem rozhodně nemohu souhlasit,“ popisuje místopředseda sněmovního Zemědělského výboru a pirátský poslanec Radek Holomčík.

Piráti oslovili rovněž společnost Agrofert, která odpověděla, že čerpala prostředky z toho důvodu, že mu to povolil PGRLF. Zcela však byl pominut fakt, že společnosti Agrofertu odevzdaly PGRLF čestná prohlášení, ve kterých deklarují, že jsou malým a středním podnikem, ačkoliv opak byl pravdou. Právě tato čestná prohlášení odmítá ředitel PGRLF poskytnout.

„Takto neoprávněně bylo vypláceno mnoho desítek milionů Kč a například koncern Agrofert by měl vrátit minimálně 6 milionů Kč. Není ovšem úkolem Pirátů zkoumat všechny vyplácené prostředky PGRLF a již dávno kontroloři tohoto úřadu měli dávat tuto věc do pořádku. K veřejným prostředkům je totiž nutné přistupovat se vší úctou a pokorou. Není třeba dodávat, že by se tato kauza měla řešit i v trestněprávní rovině,“ dodává Konieczny.

Ministerstvo zemědělství ČR navíc ohlásilo, že zásady poskytování této finanční podpory změní od příštího roku tak, aby na ně mohly dosáhnout rovněž velké podniky. Pro takový krok by ovšem Česká republika musela získat speciální výjimku od evropských úřadů, což je nepravděpodobné. Rozhodně zde vzniká riziko, že velké zemědělské podniky mohou být značně zvýhodňované na úkor malých zemědělců.