Brusel, 5. února 2021 – Europoslankyně Markéta Gregorová uspořádala mezinárodní debatu o nelegálním vývozu zbraní z Balkánských zemí. Představila na ní závěry mezinárodní studie od organizace Tactics Institute, která odhaluje nelegální zásoby zbraní z válečné éry a na ně navázanou korupční síť. „Těmito zbraněmi byly páchány nejhorší teroristické útoky v Evropě.“

Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová uspořádala na půdě Evropského parlamentu online mezinárodní debatu o exportu zbraní. Představila na ní závěry zásadní studie Tactics Institute o tzv. zajatých státech, tedy menších, ekonomicky slabších státech, jejichž pozice zneužívají větší státy a hráči na trhu - a související korupční síti s nelegálními zbraněmi z Balkánských zemí. Ta představuje obrovské bezpečnostní riziko.

„Pro příklad nemusíme chodit daleko: pro nejsmrtelnější teroristický útok v Evropě v nedávné době, v Paříži v roce 2015, použili útočníci zbraně dříve používané jugoslávskou lidovou armádou a modely vyrobené v Albánii,“ upozorňuje Gregorová.

Při pátečním setkání, k němuž Gregorová přizvala i kolegu z českého Parlamentu Jana Lipavského, se diskutovalo o možnostech řešení: „Jednou ze skloňovaných možností bylo například vytvoření agentury, která se zbraní zbaví a státy za ně bude kompenzovat, aby měly motivaci spolupracovat a zpřetrhaly své vazby na černý trh. Podobný proces proběhl i po pádu sovětského svazu při zabezpečování jaderného arzenálu,“ připomíná Gregorová.

„Zbraně proudící z Balkánských zemích nás staví před celou paletu problémů, která vyžaduje mnoho různých řešení. Co se týče dovozu zbraní do Evropské unie, tam je největší výzvou vymáhání existujících pravidel a podpora států na hranici Schengenského prostoru. Problematický je ale i vývoz zbraní na Blízký východ, kde je nutným prvním krokem hledání shody mezi členskými státy na tom, co jsou rizikové transakce a jak se k nim stavět,“ uvádí Lipavský.

Důležitým prvkem by se měla postupně stát i plánovaná aktualizace směrnice o dodávkách v bezpečnostním sektoru, které se bude Gregorová za Evropský parlament věnovat.

„Máme jednotný trh, ale ne jednotný regulační prostor, a to je potřeba napravit. Na evropské úrovni se mi v minulosti podařilo prosadit aktualizaci zákona, který omezuje vývoz zbraní a technologií dvojího použití do autoritářských států. Jak jsem upozorňovala, není to nějaké naivní, samospásné řešení. Jsou to ale poctivé dílčí krůčky, s nimiž se alespoň můžeme vydat správným směrem,“ dodává europoslankyně.