Brusel, 25. června 2020 - Na plenárním zasedání schválil Evropský parlament zprávu k Summitu Východního partnerství 2020, na kterém jako stínová zpravodajka spolupracovala pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Doporučení Evropského parlamentu spočívá zejména ve vytvoření strategie a vize prohloubení spolupráce Evropské unie a zemí Východního partnerství. Zároveň zdůrazňuje nutnost fungujících a stabilních demokratických institucí, svobodu sdělovacích prostředků a dodržování lidských práv, které mají být klíčovými kritérii a podmínkou užšího politického partnerství a finanční pomoci.

„Evropa musí přijít s udržitelnou a důvěryhodnou strategii pro dlouhodobé zapojení států Východního partnerství, zaměřující se nejen na ekonomickou stabilizaci a přístup k evropskému trhu, ale na postupnou demokratizaci a obecný blahobyt. Přistupující státy se také musí zaměřit na skutečnou reformu právního státu, která je základem demokratické transformace,“ uvádí ke zprávě Gregorová.

Východní partnerství je společnou iniciativou Evropské unie, jejích členských států a Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavské republiky a Ukrajiny. Východní partnerství bylo založeno v roce 2009 v Praze a Česká republika tak hraje roli jakéhosi "patrona" rozšiřování pro tento region. Minulý rok Partnerství oslavilo desáté narozeniny a v současnosti se nachází ve fázi formulace priorit na dalších 10 let. Koronavirová pandemie zapříčinila, že se virtuální Summit točil kolem ekonomické rekonvalescence .

„Jsem ráda, že i přes to, že se hlavní politické cíle musely odsunout na březen 2021, se alespoň konal virtuální summit a řešil situaci krize, její důsledky a budoucnost strategického partnerství. Rozšiřování Evropské unie nesmí tento celek destabilizovat a musí jít ruku v ruce se stabilizací demokratických institucí jednotlivých přistupujících zemí. Ty jsou pod obrovským tlakem zejména ze strany Ruska a například v boji proti dezinformacím nám mohou tyto státy být velmi užitečným příkladem. Stejně tak jsou důležitým mementem toho, proč má smysl v evropském projektu zůstávat a jak zásadní je toto setrvání pro uchování svobody a nezávislosti. Jsem ráda, že se zeměmi Východního partnerství máme velmi silný vztah a věřím, že je brzy přivítáme v naší evropské rodině,“ dodává Gregorová.

Plný text zprávy