Praha, 29. června 2018 – Piráti dlouhodobě prosazují svobodu volby v přístupu ke vzdělání. Považují proto za chybné, že Sněmovna dnes nepřijala pirátský pozměňovací návrh školského zákona, který by zjednodušil možnost individuálního vzdělávání. Nezodpovědné je podle Pirátů také odmítnutí podpory financování dětských skupin pro dvouleté děti, a to zejména v momentě, kdy bylo rozhodnuto, že školky nebudou zavázány k tomu tyto děti přijímat.

„V současné době ředitel školy individuální vzdělávání může povolit pouze pokud jsou pro něj dány závažné důvody. Piráti nicméně upřednostňují princip povinného vzdělávání před povinnou školní docházkou, a proto navrhli zjednodušení přístupu k této vzdělávací cestě. Podle mého názoru by individuálnímu vzdělávání mělo být vyhověno, pokud ředitel neshledá důvody pro jeho zamítnutí a řádně je nezdůvodní. Pokud rodiče nechtějí využívat státní nabídky vzdělávání, tak by měli mít možnost pro své děti zajistit jinou formu vzdělávání,“ říká členka školského výboru Lenka Kozlová.

„Nerozumím vládní koalici, která potopila podporu financování dětských skupin pro dvouleté děti po roce 2020 v momentě, kdy se zrušila povinnost mateřských školek tyto děti přijímat. Dětské skupiny jsou přitom výhodné hned z několika důvodů, ať už ekonomických či společenských. Jsou bezesporu podporou pro rodiče v tom, aby se z vlastní vůle mohli vrátit z rodičovské dovolené i dříve, byť třeba jen na částečný úvazek, a neztratili tak kontakt s původním zaměstnáním. Toto rozhodnutí ANO, ČSSD a KSČM, kteří hlasovali proti podpoře financování je skutečně krátkozraké,“ nechal se slyšet místopředseda školského výboru Lukáš Bartoň.

Sněmovna se také rozhodla zachovat povinnou předškolní docházkou pro děti od pěti let, s čímž Piráti dlouhodobě nesouhlasí. Prosazovali proto zachování povinného vzdělávání u dětí šestiletých, tedy dětí s odkladem.