Praha, 5. prosince 2018 – Sněmovna dnes dala ve třetím čtení finální souhlas k novele zákona o svobodném přístupu informacím. Přijetí zákona s pozměňovacími návrhy Pirátů je přelomovým okamžikem: Pokud zákon schválí i Senát a následně jej podepíše prezident, budou se moci občané dovolat svého práva na nezákonně odpírané informace u tzv. informačního komisaře, který bude působit v rámci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zákonodárci tak reagují na časté výhrady, že téměř dvacet let platný zákon o svobodném přístupu k informacím není vymahatelný.

Od roku 2020, kdy mají nová pravidla nabýt účinnosti, se zásadně zkrátí doba čekání na vyžadované informace. Uleví se tím také obcím, protože zákon omezí zbytečnou administrativní zátěž spojenou s nekonečným „ping-pongem“. Ten spočívá v tom, že informace jsou nezákonně odpírány i poté, co odvolací úřad vrací věc na začátek se závazným právním názorem, že informace mají být poskytnuty. Rozšíření působnosti ÚOOÚ také umožní nastavit adekvátní metodiku pro řešení případů tzv. kverulantů, kteří zatěžují obce, aniž by tato možnost byla nadužívána.

„Po dvaceti letech dojde k zásadnímu průlomu ve vymahatelnosti práva na informace, díky kterému veřejnost kontroluje hospodaření státu s penězi občanů. Úřad pro ochranu osobních údajů bude mít možnost přikázat tázaným úřadům poskytnout informace, pokud neshledá důvody pro odmítnutí žádosti. V praxi se také uleví soudům, které nyní o oprávněnosti žádostí rozhodují v případě, že úřady nejsou ochotné žadateli vyhovět,“ uvedl autor klíčového pozměňovacího návrhu Jakub Michálek.