Úvod bakalářské práce ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) z roku 2009 je okopírován ze studentské seminární práce publikované o šest let dříve na Internetu. Další pikantností jeho bakalářské práce na Plzeňských právech je, že podle dat uvedených v dokumentu byla odevzdána dříve, než byla zadána.

Bakalářská práce z roku 2009 ukazuje, že Chovanec okopíroval velkou část úvodu své práce z internetových stránek. Přibližně 2 normostrany textu se doslovně shodují s vypracovanou maturitní otázkou číslo 9 z přeloučského gymnázia na téma rozkvět feudalismu za posledních Přemyslovců. Text maturitní otázky ale prokazatelně existoval již 31. 8. 2003, v 14:53:48, kdy ho zachytil internetový archiv, který průběžně zaznamenává všechny webové stránky. Plagiát byl odhalen s využitím serveru odevzdej.cz, který vytvořila Masarykova univerzita.

<img alt="Opsaná-část-práce" src="{{'bakalarka.jpg' | prepend: '/assets/img/articles/2016/' | relative_url }}" title="Opsaná část práce" />

Okolnosti Chovancova studia na Plzeňských právech byly v roce 2013 důvodem, proč prezident Zeman váhal s jeho jmenováním do funkce. Chovanec tehdy tvrdil: „Okolnosti mého studia byly opakovaně na moji žádost prověřeny. Naposledy současné vedení ZČU konstatovalo, že jsem studium absolvoval a zakončil v souladu s předpisy.“ Chovanec se zavázal titul nepoužívat a vinu sváděl na školu. Zveřejněný dokument prokazuje opak: Chovanec se sám dopustil plagiátorství a přitom podepsal čestné prohlášení, že práci zpracoval samostatně a všechny prameny citoval.

<img alt="Čestné-prohlášení" src="{{'cestne-prohlaseni.jpg' | prepend: '/assets/img/articles/2016/' | relative_url }}" title="Čestné prohlášení" />

Vedoucím práce byl Ivan Tomažič (později se ukázalo, že i jeho dizertace byla plagiát), oponenty byli Daniel Telecký a Milan Kindl, nejznámější lidé spojení s kauzou Plzeňských práv. Děkanem byl tehdy Jaroslav Zachariáš, jehož posudek na Tomažičovu dizertaci byl rovněž plagiát. Pochybnosti budí i další data týkající se studia současného ministra vnitra. Chovanec na Plzeňská práva nastoupil v záři 2008, ale už 31. března 2009 odevzdal svou bakalářskou práci. Práce ovšem byla Chovancovi oficiálně zadána až 5. června 2009 a 8. června po necelých devíti měsících studia Chovanec Plzeňská práva vystudoval.

„Tyto případy se rozhodně netýkají všech studentů. Je ale skutečností, že některé právnické školy hrstce vybraných umožňovaly studium, které neodpovídalo zákonu. Pak se nemůžeme divit, že jsou úřady a justice v naší zemi nemocné. Pro náš stát je nebezpečné, aby právníci s takto získanými tituly působili na úřadech a v justici. V západních demokraciích je standard, že politik odstoupí, pokud se mu prokáže plagiátorství,“ říká místopředseda Pirátů a právník Jakub Michálek.

Jednání Plzeňských práv obecně je silně netransparentní. O přezkumu rozhodoval po vypuknutí skandálu rektor Západočeské univerzity Josef Průša, stejně jako Chovanec člen plzeňské ČSSD. Seznam absolvovaných zkoušek, osoby zkoušejících a materiál o přezkoumání fakulta odmítla poskytnout, navzdory tomu že sám Chovanec v roce 2013 veřejně prohlásil na svém blogu: „Více toho asi v této věci udělat nemůžu. Kdo nevěří, rád mu vše doložím, případně ať se zeptá přímo na rektorátu univerzity.“

Při nejbližší novelizaci zákona o vysokých školách Piráti navrhnou konkrétní ustanovení pro postup při odhalení plagiátů. Není akceptovatelné, že se podvody při studiu po krátké lhůtě několika let promlčují, navíc když měl kontrolu na starosti spolustraník z ČSSD. U závažných podvodů jako je příklad pana Harangozzo, který podle všeho vystudoval bez zkoušek a jeho práce zmizela, by měl být student vyloučen bez náhrady, resp. by mu měla škola titul odejmout. U plagiátů menšího rozsahu by měl být absolventovi titul odebrán, student by se měl znovu zapsat do studia a vypracovat novou práci na jiné téma.

Pirátská strana od roku 2009 prosazuje reformu majetkových autorských práv, ale v žádném případě nepodporuje plagiátorství a porušování osobnostních práv autorů.

<h3>Související odkazy</h3>
  1. Bakalářská práce ministra Milana Chovance (pro zpravodajské účely)
  2. Vypracovaná maturitní otázka č. 9, která byla použita v Chovancově bakalářské práci.
  3. Archivovaná verze vypracované maturitní otázky
  4. Článek České televize k studiu ministra Chovance.
  5. Článek na portálu idnes.cz k studiu Milana Chovance
  6. Článek ČSSD má svého předsedu z Plzeňských práv na portálu ihned.cz
  7. Vyjádření předsedy ČSSD v souvislosti s odhaleními v činnosti vedení Právnické fakulty Západočeské univerzity.