Praha, 28. dubna 2021 – Výbor pro životní prostředí dnes projednal invazní novelu, která řeší způsoby regulace invazních druhů, které buď decimují nebo představují rizika pro naši přírodu. Projednával také novelu zákona o myslivosti, během něhož výbor přijal návrhy pirátské poslankyně a předsedkyně výboru Dany Balcarové, které zlepší podmínky pro lesní zvěř. Tři pozměňovací návrhy, které cílí proti nepůvodním druhům, ale také na ochranu dřevin, v invazní novele výbor nepřijal. Poslanci ANO, ČSSD a KSČM se navíc rozhodli k novele přilepit také vládní návrh rok a půl připravované novely mysliveckého zákona. Výbor tak dnes dvakrát projednával myslivecké novely. Piráti před těmito snahami, které mohou narušit jednání o nesouvisející legislativě a odporují nepsaným dohodám, varují a členové výboru je v tomto podpořili odmítnutím přilepení novely zákona o myslivosti k invazní novele.

Pozměňovací návrhy pirátské poslankyně k invazní novele na zavedení národního seznamu ohrožených druhů, zavedení povinnosti náhradní výstavby dřevin nebo platby za kácení mimo les Výbor pro životní prostředí nepřijal. „Národní seznam invazních druhů by umožnil účinně zasahovat i proti těm druhům rostlin a živočichů, které nejsou součástí celoevropského seznamu a představují velkou hrozbou pro naši přírodu. Povinnosti náhradní výsadby dřevin a povinnost platby za kácení dřevin rostoucích mimo les má za účel uváženější přístup ke kácení stromů, které mimo jiné významně snižují znečištění ovzduší a projevy klimatické změny ve městech a obcích,“ uvedla Dana Balcarová.

Pirátská poslankyně se ohradila proti snaze vměstnat k invazní novele nesouvisející legislativu, která navíc byla v tentýž den na programu v jiném bodě jednání: „Fakt, že se někteří poslanci rozhodli k invazní novele uměle přilepit také novelu zákona o myslivosti, je podle mého názoru zásadním narušením zaběhlých principů. Novely spolu žádným způsobem nesouvisí a jde tak o obrovský zásah do průběhu jejich projednávání. Na výboru pro životní prostředí jsme tak byli nuceni hned dvakrát projednávat návrhy týkající se výhradně myslivosti – jednou v invazní novele a podruhé samostatně v novele o myslivosti. Tento postup je rizikový pro přijetí kvalitní legislativy,“ uvedla pirátská poslankyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová.

Podle Balcarové předložená novela mysliveckého zákona nepředstavuje zásadní změnu a v blízké budoucnosti bude nutné připravit komplexní novelu: „Většina myslivců a hospodářů v krajině si přeje změny a posun myslivosti do 21. století, nechceme proto podporovat lobby, která si chce pouze udržet výhody, které jim poskytuje myslivost bez zodpovědnosti za stav lesa a zachování rovnováhy mezi počty zvěře a ekosystémy. Proto mě těší, že výbor naopak podpořil dva mé pozměňovací návrhy k novele zákona o myslivosti, které zásadní zlepší podmínky pro lišky držené v zajetí za účelem výcviku loveckých psů a umožní lov poraněné či nemocné zvěře i mimo období lovu, který zabrání jejímu utrpení. Zákaz přežitého způsobu lovu čerstvě narozených lišek a jezevců – tzv. norování, bohužel výbor nepodpořil.“

Při jednání výboru Piráti také upozornili na návrhy, jejichž přijetí by naopak výrazně ochranu přírody oslabilo. Za takové Balcarová označila návrhy vládního poslance Josefa Kotta (ANO): „Tyto návrhy zneužily invazní novelu k útoku na dřeviny a desítky chráněných druhů rostlin a živočichů. Nepochopitelným návrhem, především v kontextu probíhající klimatické změny, je opětovný pokus poslance Kotta o prolomení ochrany dřevin nad vodovody a kanalizacemi.”

Výbor pro životní prostředí tento postoj Pirátů podpořil odmítnutím obou návrhů poslance Kotta. Cílem Balcarové je naopak vrátit ochranu dřevin minimálně na takovou úroveň, jako tomu bylo před novelou drážního zákona, který umožnil správcům v blízkosti tratí snadněji kácet.