Praha, 9. února 2022 – Od 1. února 2022 může mít petice kromě listinné i elektronickou podobu. Díky návrhu Pirátů v minulém volebním období a spolupráci vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše s Ministerstvem vnitra bude nově možné založit i podepsat ePetici rychle a bezpečně online prostřednictvím Portálu občana. Stačí k tomu přihlášení pomocí digitální identity občana. Elektronická petice má stejnou váhu jako listinná petice s klasickým podpisem. Podle ministra Bartoše je cílem větší zapojení občanů do rozhodování a zjednodušení podávání jejich podnětů politikům.

Založit i podepsat petici elektronicky lze pomocí pár kliků myší. Stačí k tomu mít digitální identitu občana, např. elektronický občanský průkaz nebo bankovní identitu, kterou se do Portálu občana přihlašuje. Občanů s aktivním ID prostředkem je nyní cca 4,9 milionů. Petici může založit běžný občan i právnická osoba.

„Jedním z našich cílů bylo vždy více zapojit občany do rozhodování. Věříme, že veřejnost má právo své názory vyjádřit nejen ve volbách, ale zapojit se se svými podněty, stížnostmi a názory do všech fází legislativního procesu. Pro nás, Pirátskou stranu, je přímá demokracie součástí politické kultury. Drtivá většina obyvatel České republiky používá internet. Proto opravdu vítáme možnost podat petici elektronicky, neboť to nepochybně rozšíří její využívání,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Seznam petic je veřejně dostupný na Portálu veřejné správy. Založit a podepsat petici je však možné pouze po přihlášení do Portálu občana (https://obcan.portal.gov.cz). Petici lze poslat úřadům, veřejným institucím, školám nebo například zdravotním pojišťovnám, ne však soukromým subjektům.

„Stát lidem nesmí házet klacky pod nohy. Naopak. Musí dělat vše pro to, aby občan mohl svá práva uplatňovat bez zbytečných omezení. Elektronizace je ideální řešení a elektronická petice je logickým krokem na této cestě,“ komentuje ministr vnitra Vít Rakušan. Forma bezpečného ověření přes Portál občana je dle ministra vnitra jednoduchým řešením umožňujícím bezpečné ověření identity.

Doručit petici je možné online přímo z Portálu občana. U této možnosti je však nutné mít v portálu integrovanou datovou schránku. Datových schránek fyzických a právnických osob je v tuto chvíli přes 1,2 milionů. Lze také stáhnout elektronický výpis a podat ho osobně či poštou. To lze na elektronickém nosiči i v listinné podobě.