Praha, 2. března 2022 - Vzniká nezávislý poradní orgán místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci Ivana Bartoše. Pod názvem Český digitální tým bude působit skupina expertních poradců, kteří nabídnou své dlouholeté zkušenosti z oblasti inovací, digitální transformace a modernizace. Inciativa si v souladu s prioritami vlády ČR v oblasti digitalizace klade za cíl zejména přispět ke zlepšení efektivity fungování státní správy a urychlení celkového procesu digitální transformace.

Jedenáct expertních poradců z České republiky i ze zahraničí z oblasti digitální transformace a modernizace státu, inovace, vědy a výzkumu, digitální ekonomiky a e-commerce, technologických startupů či oblasti legislativy se připojí k nově vniklému Českému digitálnímu týmu. Cílem poradního orgánu je podle Ivana Bartoše především snaha přispět k zefektivnění činnosti státní správy a urychlení procesu digitální transformace. I přes soubory různých opatření se Česko v mezinárodních žebříčcích hodnocení úrovně digitalizace a e-governmentu stále drží v průměru, v mnohých případech i podprůměru zemí EU. V této souvislosti bude tedy jednou z priorit činností Českého digitálního týmu snaha vyrovnat se standardům zemí, jakými jsou například Dánsko, Estonsko, Velká Británie, Austrálie či Tchaj-wan, kteří jsou v oblasti digitalizace skutečnými lídry.

„Je mi nesmírnou ctí a potěšením spolupracovat s lídry v oblasti digitální transformace. Vážím si nejen hluboké expertízy všech členů týmu, ale především toho že nad rámec svých četných aktivit věnují energii a čas této iniciativě. Nebojím se členy týmu, i všechny další aktivní experty v oboru digitalizace, nazvat v dobrém slova smyslu digitálními vlastenci,“ poznamenává Ivan Bartoš.

Členové Českého digitálního týmu pracují dobrovolně bez nároku na honorář, poradní činnosti v rámci této iniciativy se věnují ve svém volném čase. Tým odborníků v oblasti digitální transformace se bude scházet jednou za dva měsíce. V neformálním duchu budou diskutovat nad jednotlivými tematickými oblastmi, předkládat či zhodnocovat doporučení, zahraniční příklady, analýzy a soubory opatření.

S digitální transformací státu pomohou Milan Vašina, výkonný ředitel ASPEN Institute Central Europe a Jan Indráček, associate partner společnosti McKinsey & Company, kteří se tématu dlouhodobě věnují.

Digitální transformaci svou expertízou zastřeší Eva Pavlíková, spoluzakladatelka a ředitelka Česko.Digital a Michal Bláha, zakladatel inciativy Hlídač státu. O své cenné poznatky z oboru transformace společnosti do digitální podoby se podělí i další členka týmu Diana Rádl Rogerová, řídící partnerka společnosti Delloite.

S oblastí digitální ekonomiky pomůže Ondřej Ferdus, ředitel Útvaru digitální ekonomiky a technologií Svazu průmyslu a dopravy ČR. O zkušenosti s oblastí e-commerce se podělí Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva společnosti Alza.cz. Ekonom a výzkumník Ole Jann z Dánska, který v současnosti působí jako asistent profesor na CERGE-EI, bude sdílet své cenné poznatky z oblasti ekonomie informací a digitální ekonomiky. Zkušený investor a odborník na technologické startupy Jiří Hlavenka Českému digitálnímu týmu nabídne svou expertízu především, co se týká oblasti strartupů.

Dlouholetý ředitel CZ.NIC Ondřej Filip zaštítí oblast rozvoje internetu. Radim Polčák, prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie Masarykovy univerzity Brno nabídne své dlouholeté zkušenosti v oblasti práva a technologií.