Praha, 25. října 2018 – První místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová se dnes v rámci ústních interpelací dotazovala premiéra Andreje Babiše, jak stát hodlá postupovat v boji proti plýtvání potravin. Chtěla vědět, jak chce legislativně, finančně a personálně zajistit dlouhodobé fungování dobře nastartovaných projektů. Konkrétně ji zajímalo, jaké kroky plánuje vláda směrem k zajištění fungování potravinových bank.

„Řadu velmi důležitých činností náš stát zajišťuje pomocí dotací. Například v oblasti sociálních služeb zoufale chybí víceleté financování. Nedáváme tak perspektivu zaměstnancům a ohrožujeme poskytování služeb. Patří mezi ně i činnost potravinových bank, které umožňují, aby se jídlo, kterého by se obchodníci jinak zbavili, dostalo k potřebným,” zdůraznila poslankyně Olga Richterová.

Česká republika je zapojena do Celosvětové sítě potravinových bank (GFN). Každý ze šestnácti subjektů, které tuto činnost provozují, má uzavřeny odběratelské smlouvy se všemi obchodními řetězci. Odebrané potraviny potom distribuují potřebným. Činnost potravinových bank je financována převážně z dotací a darů. To se Richterové jeví jako nesystémové a dlouhodobě neudržitelné řešení.

„Hlavní otázka je, který resort převezme nad provozem těchto subjektů stálou záštitu? Dnes je administrativně nejblíže Ministerstvu zemědělství ČR, z jehož dotací je povětšinou služba financována, fakticky má ale přitom významný sociální dopad,” připomněla Richterová, která se dále premiéra ptala, zda už vůbec někdo řešil fakt, že pokud bychom dokázali navýšit objem finančních prostředků, potažmo personální zabezpečení potravinových bank na dvojnásobek, je možné ve výsledku zachránit zhruba 7 tisíc tun potravin v hodnotě 400 milionů korun. Potřebné náklady na provoz v tomto rozsahu by byly zhruba 50 milionů Kč. Premiér se dle své odpovědi kloní k tomu, aby mělo problematiku potravinových bank v budoucnu na starosti Ministerstvo zemědělství ČR.

Potravinové banky dnes odebírají potraviny od téměř pěti set dodavatelů a následně poskytují potravinovou pomoc téměř sto tisícům konečných odběratelů. Jen hodnota potravin a dalších komodit, které jimi projdou, se ročně pohybuje okolo 230 milionů korun. Zachrání se takto ročně zhruba 4200 tun potravin. Toto vše obhospodařuje 43 stálých zaměstnanců, na větší akce vypomáhají dobrovolníci.

Olga Richterová k tomu říká:

„Je to věc, která ekonomicky dává smysl a přitom má výraznou přidanou hodnotu – potraviny se využijí pro desetitisíce lidí v nouzi. Namísto likvidace - konzumace. A to se vyplatí!”