Praha, 31. března 2021 – Poslanecká sněmovna momentálně projednává novelu zákona o myslivosti, která určí další směřování péče o krajinu a zvěř v ní. Piráti podpořili zařazení této novely na program schůze a ve spolupráci s dalšími stranami i organizacemi, které sdružují lesníky, zemědělce, vlastníky půdy, myslivce či ochranáře, v ní prosazují některé změny. Jejich cílem je zlepšit možnosti vlastníků a hospodářů účinněji řešit škody na porostech přemnoženou zvěří, vrátit myslivecké hospodaření na státních honitbách do rukou lesních hospodářů a vytvořit prostor pro koexistenci spolkové, profesionální a vlastnické myslivosti.

„Podporujeme ministerskou novelu zákona o myslivosti, která přináší zjednodušení zákona, zvyšuje efektivitu některých opatření a také zavádí prvky digitalizace. Novela ale opomíjí řešení tří bolavých a dlouho přehlížených problémů, což se pokusíme našimi návrhy napravit: jak zajistit, aby úbytek myslivců neohrozil výkon myslivosti, jak snížit negativní dopady přemnožené zvěře zejména na velké plochy lesů obnovujících se po kůrovcové kalamitě a jak 31 let po revoluci reflektovat změněné majetkové poměry ve vztahu k vlastnictví půdy,“ shrnul aktivity Pirátů poslanec Radek Holomčík.

„Na Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny jsem včera uspořádala videokonferenční kulatý stůl k novele zákona o myslivosti, kterého se účastnilo 76 lidí. Z diskuse bylo zřejmé, že současným problémům myslivosti pomůže až nový komplexní zákon. K současné novele Piráti podají řadu pozměňovacích návrhů, které kromě řešení největších rozporů ohledně práv vlastníků pozemků vůči myslivcům, zajistí i vyšší ochranu ohrožených druhů živočichů a zvířat před týráním,“ popsala pirátská předsedkyně výboru a poslankyně Dana Balcarová.

Novela byla předložena již v červenci loňského roku, vzhledem ke covidové situaci se dostala na pořad jednání až nyní. Legislativa byla načtena také jako pozměňovací návrh k novele zákona o invazních druzích, tento postup se ale setkal s kritikou zejména opozičních poslanců.

„Jsem rád, že novelu neprojednáme takto pokoutně, ale máme prostor ji projednat řádným způsobem,“ dodal Holomčík.