Praha, 8. dubna 2020 – Pirátští poslanci Olga Richterová a Petr Třešňák dnes podali písemnou interpelaci na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, v níž jej žádají o poskytnutí informací k základním otázkám týkajících se koordinace testování na přítomnost koronaviru. Dle dříve uvedených informací existuje neformální skupina, která se testování věnuje.

Piráti vznesli otázky, zda je tato skupina součástí Ústředního krizového štábu, kdo jsou její členové a jaké výstupy o fungování této skupiny existují. Vedle toho též navrhli oficiální začlenění skupiny do struktury ÚKŠ, pokud tomu tak již není.

Richterová, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku, k tomu uvedla: „Naším cílem a v zájmu všech občanů ČR je, aby logistika testování byla koordinovaná a fungovala jako celek, aby postupně docházelo k navyšování počtu odběrových sad i nastavení správné metodiky při hromadném testování. Je třeba, aby tato činnost co nejefektivněji směřovala na místa, která je třeba podchytit co nejdříve. To se týká zejména LDN a domovů pro seniory.“

Třešňák, který je místopředsedou Výboru pro zdravotnictví, doplnil: „O činnosti komise by měli mít přehled nejen všichni členové Ústředního krizového štábu, ale i další pracovní odborné skupiny při Centrálním řídícím týmu COVID-19 a také odborná veřejnost. Celkově je nutné zvýšit efektivitu testování a posílit důvěru veřejnosti v užité metody.“