Praha, 17. září 2018 – Pod záštitou pirátských poslankyň Dany Balcarové a Olgy Richterové uspořádali Piráti v pátek 14. září 2018 kulatý stůl k senátorské novele zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání, která řeší tradiční čínskou medicínu a její místo v českém lékařském právu. Konkrétně tato novela vyškrtává dvě současná povolání – terapeuta čínské medicíny a specialistu čínské medicíny.

„Na senátní půdě bylo navrženo vyškrtnutí tradiční čínské medicíny ze zdravotních oborů. Piráti stojí za názorem, že se jedná o natolik komplexní téma, že široká debata s odborníky je nezbytná. Věříme, že v této věci nepomáhá černobílý pohled a je nutné se na otázku alternativní medicíny dívat konstruktivně, s ohledem na data i potřeby a práva pacienta,”

uvedla Olga Richterová, členka Výboru pro zdravotnictví.

K jednomu stolu zasedli zástupci z Ministerstva zdravotnictví ČR, Komory tradiční čínské medicíny, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně i odborníci na lékařské právo ze široké veřejnosti.

Diskuse se zúčastnil také pirátský garant zdravotnictví Zdeněk Hřib, který prezentoval pohled Pirátů.

„Musíme chránit právo volby, ale zároveň poskytnout možnost rozlišit vystudované zdravotníky od amatérských léčitelů, kteří nemusí rozpoznat akutní charakter potíží a můžou zdraví občanů dokonce ohrozit,”

zmínil Hřib.

V diskuzi zejména ze strany Ministerstva zdravotnictví zaznělo, že téma by mnohem lépe řešil komplexní nový zákon o alternativní léčbě, který mají v interním připomínkovém řízení a předložit by ho měli na konci října. Zástupci čínské medicíny představili studijní obory na západních univerzitách a praktické využití v konkrétních medicínských oblastech (tišení bolesti, podpůrná léčba).

„Stát má pacientům poskytnout bezpečné prostředí a současně umožnit možnost volby léčby. Toto je pro mě velmi důležité, a proto se těším na novelu zákona o alternativní léčbě, kterou Ministerstvo zdravotnictví do měsíce předloží,"

pronesla jako závěrečné slovo pirátská poslankyně Dana Balcarová.

Zápis z pátečního setkání ve formátu pdf.