Praha, 30. ledna 2019 – V sobotu 2. února 2019 se do brněnského Impact Hubu sjedou experti zabývající se problematikou sucha, aby na vzdělávacím festivalu Prolomit sucho představili modely a příklady toho, jak jde se suchem bojovat. Akci organizuje pirátský poslanec a místopředseda Zemědělského výboru PSP ČR Radek Holomčík.

„Pokud chceme skutečně řešit problémy se suchem, musíme se zaměřit na péči o krajinu, její zdraví a zejména její schopnost zadržovat vodu. Proto se zaměříme na přednášky o práci s krajinou a v dalších pokračováních festivalu se budeme podrobněji věnovat dílčím činnostem, které mají na krajinu zásadní vliv - zemědělství, lesnictví, vodohospodářství a práci s urbánním prostorem a stavebnictví,” upřesňuje smysl akce pořadatel Radek Holomčík.

Během přednáškových bloků se odborníci jako profesor Zdeněk Žalud, profesor Josef Fanta, doktor David Pithart, doktor Petr Pařil nebo docent David Stránský zaměří na příčiny sucha, pravděpodobné scénáře vývoje, vliv sucha na řeky, města a samozřejmě na kvalitu vody. V druhé části pak budou docent Přemysl Krejčiřík, doktor David Pithart, inženýr Jiří Vítek, Daniel Pitek a Jiří Malík prezentovat realizované projekty, které pozitivně ovlivňují schopnost krajiny i měst adaptovat se na klimatickou změnu. Diskutovat se bude také o lesech a zemědělství, docent Bohdan Lojka bude mluvit o agrolesnictví a jak může pomoci s adaptací na klimatickou změnu. Docent Radek Pokorný pak představí lesnická adaptační opatření v podmínkách změny klimatu se zaměřením na vodní bilanci.