Praha, 31. května 2018 – Vláda v demisi provádí celou řadu kroků, které vyvolávají pochybnosti. Piráti si proto připravili na dnešek celou řadu ústních interpelací.

Pirátský poslanec František Kopřiva reaguje na včerejší krok vlády, který připouští nahrazení zmocněnce vlády pro lidská práva náměstkem rady vlády pro rovnost mužů a žen. Odpovědi žádal od odcházejícího ministra spravedlnosti v demisi Roberta Pelikána, do jehož gesce agenda aktuálně spadá: „Dříve bylo zvykem mít ve vládě ministra pro lidská práva, který tam předkládá návrhy a má tam i hlasovací právo a vedle toho zmocněnce. Ve vaší vládě ministra pro lidská práva nemáte, zmocněnce také ne - prostě, pokud z něčeho netečou dotace pro Agrofert, není to pro vás priorita.“

Mikuláš Peksa ve své interpelaci naráží na to, že vláda uvádí jako jednu ze svých priorit digitalizaci státní správy a tvorbu moderní rozvinuté ekonomiky. Nyní vláda přijala směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu, která zavádí daň z odkazu ovlivňující práci každého, kdo bude odkazovat na zdroje. „Jakým způsobem se česká vláda připravuje na aplikaci směrnice a proč to tentokrát dopadne lépe než příprava GDPR?“ ptá se Peksa v závěru interpelace. Kromě toho jej zajímá situace v Ústeckém kraji, za který byl zvolen. Na Jaroslavu Němcovou, ministryni MPSV, se obrací kvůli označení území města Ústí nad Labem za sociálně vyloučenou lokalitu. To bude mít katastrofální dopad, protože to znamená konec vyplácení doplatku na bydlení a znemožnění nových staveb a rekonstrukcí sociálních bytů se státní podporou.

Pirát Černohorský se zajímá o další plány OKD, a to vzhledem k aktuálnímu oznámení správního řízení o povolení těžby pod obydlenou částí Starého Města v Karviné. Ještě před měsícem totiž nic takového v plánu nebylo. „Když dosluhující šachty převzal stát a mluví se o útlumu v horizontu několika let, proč právě teď státní podnik OKD žádá o nová území? Můžete mi sdělit, jaké plány má vláda ČR s OKD a těžbou pod městem Karviná a s dolem Frenštát?“ ptá se Andreje Babiše.

Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová interpeluje premiéra v demisi Andreje Babiše v otázce chybějící mezirezortní spolupráce u zákona o sociálním bydlení. Zajímá ji, jak je tato spolupráce při přípravě zákona zajištěna. A to zejména proto, že je celý proces poměrně nepřehledný a zainteresovaná ministerstva spolu nekomunikují efektivně. „Nebylo by, pane premiére, lepší nejprve nastavit jasné kompetence jednotlivých ministerstev, analyzovat soubor dotčených předpisů, stanovit si harmonogram jejich úprav a následně koordinovat jejich uvedení do praxe v součinnosti všech zainteresovaných resortů?“ ptá se Richterová.

Nejasnosti okolo zákona o sociálním bydlení řeší Olga Richterová také s ministryní MMR Klárou Dostálovou. I tu upozornila na nepřehlednou spolupráci ministerstev a mnohdy příliš uspěchaný postup při přípravách zákona. Ve věci zákona o sociálním bydlení a projednávané novele zákona o státní sociální podpoře interpeluje Richterová také ministryni MPSV Jaroslavu Němcovou.

Mikuláš Ferjenčík se ve své interpelaci vrací k mylnému obvinění a zatčení skupiny izraelských turistů za útok na číšníka v pražské restauraci. Ferjenčík považuje za neuvěřitelné, že se za tento přešlap ministr vnitra Lubomír Metnar odmítl omluvit. Chce vědět, zda v tomto ohledu dojde k nějakému posunu.

František Elfmark se ministra pro životní prostředí Richarda Brabce ptá na aktuální problém, se kterým se potýkají především chovatelé ovcí. Zvýšený výskyt vlků znamená škody, které stát sice kompenzuje, ale nenabízí dostatečnou pomoc při financování opatření na zabezpečení stád.