Praha, 2. října 2018 – Piráti navrhují změnu zákona o dani z nabytí nemovitosti, reagují tak na nové požadavky ČNB. Ty regulují trend zvýšené poptávky po vlastním bydlení v ČR přísnějšími doporučeními ohledně hypoték. Piráti nově zavádějí sníženou sazbu 2 % daně z nabytí nemovitosti pro nabyvatele, kteří jinou nemovitost k bydlení v okamžiku koupě nevlastní.

Návrh má podpořit jednotlivce i rodiny, kteří si chtějí pořídit vlastní nemovitost k trvalému bydlení. Obdobná legislativa již platí i v několika jiných členských státech EU, jedná se například o Finsko, Řecko, Portugalsko, Velkou Británii, Itálii či Irsko.

„Chceme podpořit sílící požadavky mladých i starších generací po vlastním trvalém bydlení,”

uvedl předkladatel návrhu pirátský poslanec Tomáš Martínek.

Doporučení ČNB nově zavádí, že žadatel o hypotéku má mít naspořeno 20 % hodnoty kupované nemovitosti a splňovat další příjmová kritéria. Mimo to ČNB také zvyšuje úrokovou míru. Nabyvatelé běžně platí daň z nabytí nemovitosti ve výši základní sazby 4 %. Celkově tak musí mít žadatel připraveno v době nákupu 24 % hodnoty nemovitosti. Pirátský návrh umožňuje kupujícím fyzickým osobám za určitých podmínek využít nově sazbu sníženou ve výši 2 % na stanovenou hodnotu nemovitosti. Sníženou sazbu bude možné použít na hodnotu nemovitosti do 4 mil. Kč, nebo 8 mil. Kč v případě dvou kupujících nebo nabývání do společného jmění manželů, hodnota převyšující bude daněna základní sazbou.

Návrh také mění možnost osvobození novostaveb určených k bydlení pro právnické osoby, které mohlo být zneužíváno k obcházení placení daně například zahraničními spekulativními investory. Všechna tato opatření by měla z makroekonomického hlediska zlepšit dostupnost vlastního trvalého bydlení fyzickým osobám.