Praha, 24. února 2020 - V minulém týdnu jsem požádala, v návaznosti na dlouho domluvenou pracovní cestu do Brna, nově zvoleného ombudsmana Stanislava Křečka o setkání. Původně domluvená odborná agenda s paní zástupkyní Šimůnkovou, která byla zvolena již dříve, tedy kvalita v sociálních službách či péče o ohrožené děti, bude doufám doplněna také o neméně důležité téma personální stability důležité demokratické instituce, jíž Kancelář veřejného ochránce práv je. Schůzka zatím není potvrzena.

Ráda bych se od nově zvoleného ombudsmana Stanislava Křečka dozvěděla, zda řada právníků, která nese kontinuitu již z dob Otakara Motejla, v úřadu zůstane, nebo zda budou nahrazeni, případně kým. Jedná se totiž o profesionální úřad, jehož posláním má být koncepčnost a kontinuita, nikoli vyhlašování personálních změn bez obsáhlé analýzy práce. Na základě čeho pan ombudsman své rozhodnutí provést v úřadu „Noc krátkých nožů“, deklarovanou v médiích, učinil?