Praha, 16. března 2020 – Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová se dnes znovu obrátila na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Tentokrát s návrhem řady opatření pro řešení větších i dílčích problémů v sociální oblasti, zejména však v personálních záležitostech v sociálních službách, provozu úřadů práce a v podpoře péče o děti pracovníků klíčových profesí. Opomenutí těchto oblastí by znamenalo výrazné potíže až pro desítky tisíc lidí.

„Máme například zprávy, že už začíná masové propouštění v určitých odvětvích a hrozí shlukování lidí na pobočkách úřadu práce. To si žádá změnu přístupu úřadu práce k možnostem nejen dodávat do schránek umístěných na budově, poštou nebo prostřednictvím emailu doklady pro zpracování žádostí, ale podávat takto distančně i samotné žádosti. Mimořádný přístup bude třeba i k podpoře v bydlení, k dávce mimořádné okamžité pomoci a také k lidem bez domova v karanténě,“ uvedla Richterová.

Další skupina otázek, které zaslala Richterová ministryni, se týká upřesnění k ošetřovnému pro OSVČ a pracujících na dohodu. Samostatnou kapitolou je personální posílení pro zajištění chodu pobytových zařízení sociálních služeb a podpora péče o děti pracovníků klíčových profesí.

  • Přehled hlavních bodů, na které se dotazujeme uvádíme v přehledu:

  • Souhlasíme s navrženým prodloužením ošetřovného.

  • Chceme nicméně umožnit distanční podávání žádostí na ÚP, a to bez elektronických podpisů, zatím se takto řeší jen podklady pro vyhodnocení žádostí, což nestačí.

  • Dávka mimořádné okamžité pomoci – měla by být poskytnuta i lidem, které postihne náhlý propad příjmů a nemají úspory; mělo by se vycházet z doložení situace v aktuálním měsíci.

  • Co s lidmi bez domova: Co když jsou pro podezření na přítomnost Covid-19 testováni a čeká se na výsledek? Kde mají být?

  • OČR nemůže čerpat OSVČ v rodině, kde druhý rodič je zaměstnanec! Co mají dělat rodiny, kde se zaměstnanec uvolnit nemůže (např. protože je třeba zdravotník nebo hasič)?

  • Souhlasíme se zapojením studentů do sociálních prací. Ale jak se řeší krátkodobé převody zaměstnanců v rámci zařízení sociálních služeb – v rámci pracoviště v závislosti na aktuální potřebě i mezi zařízeními různých poskytovatelů (viz pracovníci uzavřených denních stacionářů)?

  • Jaká budou opatření pro zajištění speciálního režimu péče o děti pracovníků klíčových profesí? V tuto chvíli jsou pravidla nejasná. Limit u zaměstnavatelů byl uveden: 15 dětí, zákon o dětských skupinách je nastaven na 12 dětí.

  • Lidé v exekuci a insolvenci: Zvažuje se jednání s ministerstvem spravedlnosti kvůli zvlášť obtížné situaci těchto osob v důsledku současné krize? Mohou přijít o oddlužení a vrátit se do bodu nula před vstupem do insolvence.

  • Plné znění dopisu.