Praha, 31. července 2019 – Více než 19 let čekají oběti v kauze H-Systém – jednom z největších podvodů v historii ČR s miliardovou škodou – na odškodnění. Vláda přitom v loňském roce mluvila o pomoci poškozeným klientům v této kauze s cílem dosáhnout spravedlnosti a zasadit se o nápravu křivd, ke kterým v důsledku tohoto trestného činu došlo. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek v této věci dnes interpeluje vládu a žádá o vysvětlení, proč vláda nezajistila odškodnění okradených občanů ze zabaveného majetku bývalého manažera H-Systému.

„V této kauze stále nedošlo k jakémukoli většímu hmatatelnému posunu. Vláda přitom minulý rok mluvila o pomoci obětem kauzy H-Systém v jejich odškodnění a nápravě škod v této věci po více než 19 letech. Vláda teď zbytečně otálí se zpeněžením zabaveného majetku, protože i po právní moci nadále čeká na rozhodnutí o dovolání. Ale už po jednom roce, kdy se ho nepodaří prodat, se podle zákona považuje stamilionový majetek v Rabyni za věc neprodejnou a hrozí tak, že z něho nebude možné odškodnit oběti H-Systému, ale propadne do státního rozpočtu. Vláda v tom musí udělat pořádek a Úřad pro zastupování státu i Ministerstvo spravedlnosti musí konat,“ říká poslanec Michálek.

Zabraný majetek byl původně ve vlastnictví Petra Smetky a už od počátku trestního řízení byl zajištěn pro účely odškodnění obětí. Navzdory tomu došlo v prosinci roku 2005 za mimořádně podezřelých okolností k jeho vydražení v rámci exekuce a vlastníkem majetku se stal Luděk Fabinger.

Až po mnohaletém snažení o nápravu těchto pochybení došlo na přelomu letošního roku k vydání rozhodnutí o zabrání majetku v Rabyni coby výnosu z trestné činnosti a majetek se stal vlastnictvím České republiky. V tuto chvíli je tedy v moci státu, aby použil zabraný majetek k jeho původnímu účelu, pro který byl zajištěn a ke kterému by byl použit nebýt pochybení orgánů veřejné moci. Tedy k odškodnění obětí kauzy H-Systém.