Praha, 4. listopadu 2019 - Celostátní fórum Pirátské strany dnes skončilo hlasování o návrhu na odvolání Jakuba Michálka z pozice místopředsedy strany. Online hlasování se zúčastnilo 76 procent členů Pirátské strany, každý z členů mohl udělit až tři hlasy. Ani jedna ze tří možností nezískala nadpoloviční většinu všech hlasujících, Jakub Michálek tedy zůstává v pozici místopředsedy strany.

„Byl bych moc rád, kdybychom jako strana z celého dění uplynulých dní vyšli posíleni a poučeni. Dokázali se na chvíli zastavit a znovu si uvědomit, že největší bohatství, které máme, jsou právě lidé, Piráti. Více si vzájemně naslouchat a respektovat se. Díky za řadu podnětů, které se v diskusích objevují a věřím, že nám uvědomění si roviny vnitřního fungování a našich komunikačních nedostatků i aktivní přístup k jejich odstranění, pomůže v dalším rozvoji komunity členů i přátel Pirátů. Dnes jsme navrhli jako předsednictvo rozpočtové opatření, které je předpokladem k nastartování změn, které naše rostoucí organizace potřebuje. Do Vánoc bychom pak spolu s lidmi, kteří se tématu ve straně již věnují, chtěli mít konkrétní plán a návrhy na změny včetně například supervize či zavedení mediační služby ve straně. Tedy služby nezávislé na vedení strany, která bude kterýkoliv jen náznak podobného problému či pocitu našich lidí pokud možno řešit již v zárodku. Jsme druhou nejsilnější stranou v parlamentu, ale abychom v budoucnu dostáli všech našich slibů a cílů, musíme být především stabilní silou, založenou na pevných a fungujících základech,” uvedl předseda strany Ivan Bartoš.

„Demokracie v naší straně funguje a rozhodnutí celostátního fóra bych v každém případě respektoval. Za projevenou důvěru děkuju a vážím si jí. Jak všichni víte, znovu v lednu kandidovat nebudu, protože práce ve sněmovně mě naplňuje a plně vytěžuje. Navíc chci dát příležitost mnoha nadějným zastupitelům, které máme. V předsednictvu jsme taky schválili kroky ke zlepšení podpory našim pracovníkům. Nyní chci pracovat na usmíření s lidmi, kteří tento podnět založili a vrátit pozornost zpět k našemu poslání. Chtěl bych poděkovat mnoha stovkám lidí, kteří mě podpořili. Věřím, že celá tato kauza přispěje tomu, že strana dozrává a bude lépe připravena na vládní zodpovědnost,” dodal místopředseda strany Jakub Michálek.

Výsledky hlasování