Jedním z hlavních témat jednání byla válka na Ukrajině. Oba ministři se shodli, že Rusku se nesmí za žádnou cenu ustupovat a že Západ musí pokračovat v podpoře Ukrajiny. Ministr Lipavský ocenil Spojené státy za významnou finanční podporu Ukrajiny včetně vojenské pomoci. Česko rovněž patří mezi největší poskytovatele pomoci Ukrajině. Kromě dodávek vojenské techniky Česko nabízí pomoc v klíčových oblastech jako je zdravotnictví, energetika, doprava, čištění vod a konstrukční řešení.

Česko a Spojené státy americké se shodují v nutnosti pohnat Rusko k odpovědnosti za agresi na Ukrajině. Ministr Lipavský představil českou pozici k ustavení zvláštního tribunálu pro zločin agrese na Ukrajině.

„Tony Blinken nám několikrát poděkoval za pomoc, kterou Ukrajině poskytujeme. Jsme zajedno v tom, že je potřeba co nejrychleji utnout ruské imperiální choutky a zajistit, že územní celistvost a suverenita bude obnovena,“ uvedl ministr Lipavský.

Ministři dále diskutovali možnosti posílení energetické bezpečnosti a snížení závislosti na ruských energetických zdrojích, včetně potřeby zvýšení podílu obnovitelných energií na celkovém energetickém mixu.

Šéf české diplomacie se svým americkým protějškem projednával možnosti spolupráce v regionu Indo-Pacifik. „Pro obě naše země jde o jednu z priorit zahraniční politiky. Naším cílem je postup v tomto regionu koordinovat a navázat na spolupráci s tamními demokratickými partnery, včetně Tchajwanu,“ zdůraznil Lipavský.

Ministři během jednání připomenuli, že vzájemné vztahy jsou založené na sdílených hodnotách. Naši společnou prioritou je podpora demokracie a ochrana lidských práv. Společné prohlášení ke svobodě médií potvrzuje sdílený závazek aktivně podporovat svobodu médií globálně ve spolupráci s partnery a spojenci. Svoboda slova a nezávislá média jsou základním kamenem demokracie. „Podpora nezávislých médií, kterou prosazoval už Václav Havel, je naší dlouhodobou prioritou,“ řekl ministr Lipavský.

Na jednání ministrů navazuje pravidelný Česko-americký strategický dialog, expertní jednání mezi oběma ministerstvy zahraničních věcí.