Katovice, 11. prosince 2018 – V polských Katovicích probíhá druhý týden klimatické konference COP24. Zástupci 200 států z celého světa se sešli, aby se dohodli na podmínkách omezování skleníkových plynů pomocí tzv. Pařížské příručky přijaté v rámci Pařížské dohody v roce 2015. Konference se účastní pirátská poslankyně Dana Balcarová, předsedkyně Výboru životního prostředí.

„Dnes večer v Katovicích vystoupí s příspěvkem ministr životního prostředí Richard Brabec. Očekávám, že se přihlásí k odpovědnosti České republiky a zaváže se ke konkrétním krokům v této oblasti. V Poslanecké sněmovně budu prosazovat legislativu, která povede ke snížení emisí skleníkových plynů. Jde především o odklon od fosilní energetiky, který Piráti dlouhodobě prosazují,“ uvádí Balcarová.

Kromě snižování emisí skleníkových plynů je v Katowicích velkými tématem i Zelený klimatický fond. Z fondu jsou hrazeny mitigační a adaptační opatření v rozvojových zemích. Zástupci těchto zemí tlačí na to, aby bohaté země splnily své finanční závazky a financovaly ve větší míře také následky projevů klimatické změny, například ekologické katastrofy a virové epidemie. Oponenti však poukazují na leckdy problematickou efektivitu daných investic. Rozvojové země také požadují jiná pravidla pro vykazování snižování emisí, argumentují absencí monitorovací infrastruktury a nechtějí doplácet na bezohledný ekonomický růst vyspělého světa.

„Evropská unie má být na poli klimatické změny lídrem. Evropští zástupci zde v Katovicích mluví o své odpovědnosti a ochotě jít dál než jen plnit závazky z Pařížské dohody, jejichž splnění samo o sobě nestačí k udržení nárůstu teploty pod 1,5 °C. Je třeba činit rychlé kroky k udržení oteplování planety pod hranicí 1,5 °C v reakci na výsledky zprávy klimatického panelu IPCC, dle kterého klimatická změna postupuje mnohem rychleji, než se očekávalo a zvýšení teploty na 2 °C už bude mít katastrofální důsledky,“ dodává Balcarová.