Tereza Zykánová, vedoucí krajského expertního týmu sociální věci z České pirátské strany v Karlovarském kraji, poukazuje na závazek České republiky sjednotit podmínky oddlužení s ostatními státy EU. Na základě něho by mělo dojít ke zkrácení oddlužení v rámci insolvence ze současných 5 let na 3 roky. Hnutí ANO však navrhuje přijmout takovou úpravu pouze pro podnikatele.

„Již nyní se v Karlovarském kraji s exekucemi potýká zhruba každý osmý dospělý. Mnoho z těchto lidí je součástí šedé ekonomiky nebo dávkového systému a nemá žádný majetek. Je naší morální povinností umožnit těmto lidem návrat do ekonomicky aktivního života," konstatuje Tereza Zykánová.

Podle ní návrh hnutí ANO ukazuje dvojí metr ve vztahu k občanům a nebezpečný precedent, kde podnikatelé získávají preferenční zacházení ve srovnání s obyčejnými spotřebiteli.

„Je nepřijatelné, že podnikatelé mají být chráněni před důsledky svých rozhodnutí více než obyčejní lidé, kteří se ocitli v obtížné situaci často z důvodů mimo jejich kontrolu," upozorňuje Zykánová.

Piráti z Karlovarského kraje proto vyzývají poslance i veřejnost, aby se postavili proti tomuto návrhu a podpořili řešení, které by bylo spravedlivé a přístupné pro všechny občany bez rozdílu.

„Spravedlivé oddlužení musí být dostupné pro každého, kdo se ocitl v nesnázích. Pouze tak můžeme jako společnost poskytnout reálnou šanci na nový začátek," uzavírá Tereza Zykánová.