Čelní kandidát Josef Soumar v řadách Pirátské strany působí od roku 2014. V současné době je místostarostou Písku a krajským zastupitelem. Soumarova politická práce se soustředí především na finance a rozpočtování, kromě toho je aktivní lektorem v oblasti finanční gramotnosti a podniká v oboru osobních a podnikových financí.

„Chci aby náš kraj prosperoval. A toho lze docílit efektivním hospodařením. Zároveň ale nesmíme zapomínat na transparentnost a politickou odpovědnost při rozhodování, peníze musí jít tam, kde jsou skutečně potřeba, popisuje Soumar, na co klade při své práci důraz. „Férovost v politice je pro mě velmi důležitá a já chci, aby Piráti byli první volbou pro všechny občany, kteří chtějí průhledné finance s důrazem na skutečné potřeby obyvatel, moderní řízení kraje s tlakem na digitalizaci, dohled nad možným střetem zájmů politiků a protikorupční nastavení celého systému.“

V současném volebním období mají Piráti v zastupitelstvu Jihočeského kraje celkem 9 mandátů a pracují v opozici. Zdůrazňují, že krajské vedení nesmí zapomínat na otevřenou komunikaci s občany a i z opozičních lavic se jim podařily prosadit některé body z volebního programu, jako například návrat dotačního titulu pro environmentální vzdělávání, podporu školních obědů pro znevýhodněné děti a konkrétně Josefu Soumarovi pak rozklikávací rozpočet, díky němuž si každý občan může dohledat informace o hospodaření kraje srozumitelně na jednom místě.

O práci v krajském zastupitelstvu, ve výborech a komisích budou jihočeští Piráti i nadále informovat, sledovat je můžete na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru a na webu.